AJAX progress indicator
Sözlükte Ara: [ Aramayı Sil ]
 • a

 • Akut
  1. Ani başlayan ve birden şiddetlenen (akut hastalık). 2. Genellikle durumun ciddi olduğunu da gösterir (akut ağrı; birdenbire ortaya çıkar ve keskin bir ağrıdır). 3. Kısa sürede tedavi edilmesi gereken anlamında da kullanılr (Akut hasta,(...)
 • ALT
  Alanin aminotrasferaz (ALT, SGPT) (Normal Değeri: 0-50 U/L). Alanin aminotrasferaz (ALT) karaciğer nekrozuyla karakterize hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Primer olarak karaciğerde bulunur. Karaciğer hastalığında klinik semptomlardan(...)
 • Altı çizili kelimeler
  Altı çizili kelimeler, turkcerrahi com 'un sözlüğünden alınan açıklamaları gösterir.
 • Anal Fissür
  Anal fissür, anüsteki ince, nemli dokudaki (mukoza) küçük bir yırtıktır. Gaita yaparken sert veya büyük dışkı geçtiğinde anal fissür oluşabilir. Anal fissürler genellikle gaita yaparken ve yaptıktan sonra ağrı ve kanamaya neden olur. Anal(...)
 • Anal Fistül
  Anal fistül, cilt ile sindirim sisteminin sonundaki kaslarla çevrili açıklık (anüs) arasında gelişen enfekte bir tüneldir. Çoğu anal fistül, bir anal bezde başlayan enfeksiyonun sonucudur. Anal bezdeki enfeksiyon önce apseye dönüşür. Apse,(...)
 • Anal Kanal
  Kalın bağırsağın (kolon), 4-5 cm lik en son (alt) parçasıdır. Rektum ile anal verge (anal orifis, anüs) arasındadır (cerrahi anal kanal). Kalçaların arasındaki (anal verge çevresindeki) keratinize, pigmente perianal deride cilt ekleri(...)
 • Anemi
  Anemi, kansızlık; vücudun dokularına gerekli oksijen taşımak için yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücrenizin bulunmadığı bir durumdur (eritrosit, kırmızı küre, alyuvar). Anemi, alyuvar sayımı veya hemoglobinin normalden daha düşük(...)
 • Anestezi
  Anestezi, his kaybı; özellikle de ağrı kaybı, uyuşma, uyuşturma. Ağrı, dokunma, sıcak, soğuk hisleri kaybolur. Özellikle de güvenli ve ağrısız cerrahi (ameliyat) yapılabilmesi için ilaçlar kullanılarak sağlanır. Anestezi, ilaçla bilinçli olarak(...)
 • Anoderm
  Anal kanalın içini kaplayan tabaka (epitel). Aşağıda anal verge, yukarıdaki dentat çizgi (pectinate çizgi) arasında, anal kanala ait epiteldir. Anal mukoza da denmekle birlikte, anoderm (anal cilt, deri) daha doğru bir tanımlamadır. Çünkü(...)
 • Anorektal
  Kalın bağırsağın anüs ve rektum kısımlarıyla ilgili. Örneğin: Anorektal apse (perianal apse) anorektal hastalıklar (hemoroid, anal fissür, anal fistül), anorektal manometri, anorektal fistül.
 • Anoskopi
  Anoskopinin kelime anlamı, anal kanalın içine bakmak demektir. Anoskopi, anoskop (anal spekulum) adı verilen, küçük, sert, ışıklı bir boru şeklindeki alet kullanarak yapılır. Anoskopi, hemoroid, anal fissür ve kanser teşhisinde(...)
 • Anterior
  Ön, önünde, öne yakın. Posterior'un zıddı. İnsan anatomisinde vücudun ön yüzeyini ifade eder. Genellikle bir yapının diğerine göre konumunu, yani vücudun ön kısmına yakın konumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Eş anlamlısı:(...)
 • Antienflamatuar
  İnflamasyonu, yangıyı (iltihabi reaksiyonu) önleyici. Antiinflamatuar ilaçlar kortizon, asprin ve ibuprofen türü ilaçlardır. Bu ilaçlar inflamasyon bulguları olan şişme (ödem), hassasiyet, ağrı ve ateşi düşürürler. Nonsteroid(...)
 • Antioksidan
  Antioksidan; oksidasyonu engelleyen, özellikle de vitamin E, vitamin C veya beta karoten gibi oksidasyonun zararlı etkilerden koruyan maddeler. Oksidasyon, hücrelere zarar verebilecek serbest oksijen radikalerinin ortaya çıkabildiği kimyasal(...)
 • Apeks
  Tepe noktası. Koni yada piramit şeklindeki bir yapının uç noktası. Piramit veya koni şeklindeki bir yapının herhangi bir ucu. Vücudun dışındaki yapılar için genellikle "uç" terimi kullanılırken (örneğn; burun ucu, dil ucu), vücudun içindeki(...)
 • Asemptomatik
  Semptom-belirti vermeyen, sessiz seyreden, subklinik hastalık. Asemptomatik ve subklinik birbirine yakın terimlerdir. Subklinik, normalden az belrtinin olduğu ya da hiç semptom vermeyen hastalıklarda kullanılır. Hastalığın Asemptomatik(...)
 • Asit
  Asit, assit, ascites, karında yani periton boşluğunda sıvı toplanması. Teknik olarak periton boşluğunda 25 ml yi geçen sıvı asit olarak kabul edilir. En çok kronik karaciğer yetmezliğinde (siroz) görülür. Peritonitis karsinomatoza, over(...)
 • AST
  Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT) (Normal Değeri: 0-50 U/L) Aspartat aminotransferaz (AST) karaciğer hastalıklarında ve özellikle parankim hasarına bağlı gelişenlerin tanı ve takibinde kullanılır. Aspartat aminotransferaz (AST), karaciğer,(...)
 • Atrofi
  Körelme, zayıflama. Normal olan bir organ ya da dokunun küçülmesi, körelmesidir. Organ ya da dokunun, gelişme evresinde geri kalması (gelişme geriliği) de atrofi olarak ifade edilir. Gelişme geriliğindeki atrofinin nedenleri arasında(...)
 • b

 • Bakteriyemi
  Kan dolaşımında bakterilerin varlığı, bakteremi, bacteremia. Geçici, aralıklı veya sürekli olabilir. Geçici bakteriemi diş çekimi gibi dental işlemlerden kaynaklanabilir. Sağlıklı insanlarda geçici bakteriyemi belirti vermez ve kendiliğinden(...)
 • Benign
  İyi huylu, malign'in tersi. Tümörle (onkoloji) ilgili kullanılırsa, benign iyi huylu anlamındadır ve uygun tedavi ile bir daha nüks etmeyecek tümörleri kapsar. Benign'in onkoloji (tümör) dışı durumlarda kullanımı ise zararsız anlamındadır,(...)
 • Benign prostat hiperplazisi
  BPH, benign prostat hipertrofisi de denir, prostat büyür. Orta yaş üstü erkeklerde görülür (50 yaş). Büyümüş prostat bezi, üretrayı sıkıştırarak, idrara başlarken ve yaparken zorluğa (ıkınmaya), idrar hızının azalmasına, mesane tam boşalamadığı(...)
 • Beyaz Küre
  Beyaz küre, lökosit. Kanın pigment (boya) içermeyen immun sistem hücreleridir (bağışıklık sistemi). Kemik iliğinde üretilir, çekirdek (nukleus) bulunur ancak hemoglobin bulunmaz (eritrosit ve trombositlerde nukleus yoktur). Beyaz küreler(...)
 • Bilirubin
  Bilirubin, safraya rengini veren koyu sarı maddedir. Heme denen organik bir molekülün yıkımı (parçalanması) ile açığa çıkar. Heme, kanda oksijen taşıyan hücreler olan eritrositlerin içindeki hemoglobin denen proteinin bir parçasıdır. Her(...)
 • Bipolar
  Çift kutuplu (uçlu) olan, Bipolar elektrokoter; koter pensetinin her iki ucunda da elektrik vardır ve devre bu iki uç arasında dokudan geçerek tamamlanır. Dolayısıyla sadece iki ucun arasında kalan doku koterize edilir, yakılır.(...)
 • Biyopsi
  Biyopsi; patoloğun mikroskopta incelemesi için doku, hücre alınması, ya da sıvı alınması, çıkarılması. Çoğunlukla bir tümörün habis (malign) veya iyi huylu (benign) olup olmadığını belirlemek için yapılır biyopsi. Bazı infeksiyon ve inflamatuar(...)
 • Bulgu
  Bulgu, sign. Muayene ile tespit edilebilen hastalığa ait objektif bulgu, işaret.  Örneğin ateş, hassaiyet, duyulan anormal solunum sesleri. Bulgulara çoğu zaman semptomlar eşlik eder.  Belirti (semptom) ise, hastanın hastalıktan(...)
 • Büyük Omentum
  Büyük omentum (omentum majus, epiploon) midenin büyük kurvatüründen başlayıp tüm bağırsakların üzerini mutfak önlüğü gibi örten , 4 katlı bir periton tabakasıdır. 4 kat tabakanın ikisi midenin ön ve arka yüzünden, ikisi ise transvers kolonun ön(...)
 • Bypass
  Bypass, baypas. Cerrahi olarak oluşturulan yan yol, köprü. Normal anatomik oluşumun atlanıp devre dışı bırakılır, akım yeni yoldan olur. Örnekler Koroner arter baypas cerrahisi, vasküler baypas ameliyatıdır. Kalp damarının (koroner(...)
 • c

 • Cerrahi
  Cerrahi, ameliyat. Latince chirurgiae kelimesinden gelir, elle yapılan anlamındadır. Tıpta hastalıkların ameliyatla tedavi edilmesidir. "Cerrahi" sıfatı, ameliyatla ilgili anlamına gelir; Örneğin, cerrahi aletler veya cerrahi hemşire.(...)
 • Cerrahi Tedavi
  Cerrahi, (ing. surgery), latince chirurgiae kelimesinden gelir, elle yapılan anlamındadır. Tıpta hastalıkların ameliyatla tedavi edilmesidir. Bakınız cerrahi.
 • d

 • Dansite
  Dansite; yoğunluk. Radyolojide X ışını geçirgenliği anlamında kullanılır. Bir madde-doku X ışınlarını ne kadar az geçirirse, filmlerde o kadar dens (hiperdens, beyaz) görünür, örneğin kemikler. Madde-doku, X ışınını ne kadar çok (kolay)(...)
 • Dentat çizgi
  Dentat line-çizgi (linea dentata), pectinate line (linea pectinata, pektinat çizgi), linea anorectais, linea anocutanea: Anal kanalın üst üçte ikisini, alt üçte birinden ayıran dişli çizgi. Diğer bir deyişle, rektumun kolumnar epiteli ile anal(...)
 • Dexon
  Emilebilir, sentetik, örgülü bir dikiş markasıdır (Covidien TM). Dexon, Poliyglycolic acid'den üretilmiştir (polimerize poliglikolik asit). Gerilme direnci 2-3 hafta sürer, 60-90 günde tamamen emilir. Dexon sütür yumuşak doku yaklaştırmada ve /(...)
 • Direkt Bilirubin
  Direkt bilirubin, suda çözünebilen bilirubindir. Eritrositin (alyuvar, kırmızı kan hücresi) yıkımı ile oluşan indirekt bilirubin, kanda albumine bağlı olarak karaciğere taşınır. Karaciğerde glukuronik asitle birleştirilir ve suda eriyebilen(...)
 • Direkt İnguinal Herni
  Direkt inguinal herni, Hasselbach üçgeninden çıkan inguinal hernidir (kasık fıtığı). Direkt denmesinin nedeni, herninin inguinal kanaldan geçmeden direkt karın duvarından çıkmasıdır. Çünkü indirekt inguinal herni karından dışarıya, inguinal(...)
 • Distal
  Distal; bir organın merkezden uzakta olan kısmıdır. Anatomik olarak bir referans noktasından, orijinden (doğruğu-başladığı nokta) veya bağlanma noktasından, medyan çizgiden uzakta bulunan. Proksimal'in zıddı. Örneğin gastrointestinal sistemin(...)
 • Diyabet
  Diyabet, tek başına kullanıldığında şeker hastalığı kastedilir. Aslında şeker hastalığının tam adı diabetes mellitustur. Eski Yunanlılar dibetes kelimesini, çok idrar yapılan (poliüri) hastalıklar için kullanmışlardır. Diabetes Mellitus Kan(...)
 • Diyafram
  Karın ve toraks (göğüs) boşluklarını birbirinden ayıran muskulomembranöz (muskulotendinöz) bir yapıdadır. Diyaframın tendinöz olan orta kısmına centrum tendineum denir (santral tendon). Diyafram, nefes almamızı sağlayan (solunum) ana kastır.(...)
 • Diyare
  Diyare; ishal. iki tanımlama yapılabilir. Günlük 3 ten fazla gaita (büyük tuvalet) yapmak ya da gaitanın cıvık olması (300 gr). Normalde gaitanın (dışkı) % 60-75'ini su oluşturur. Diyarede bu orandan daha fazla su bulunur. Zaman zaman herkes(...)
 • Drenaj
  Drenaj; sıvının boşalması, boşaltılması. Bunu örneklerle daha iyi açıklayabiliriz. Apse drenajı; apsenin bistüri ile kesilerek (açık drenaj) boşaltılması. Ya da özellikle derinde mesela karın içinde olan apselerin ultrason ya da bilgisayarlı(...)
 • Duodenum
  Duodenum, 12 parmak bağırsağı. Duodenum, ince bağırsağın en kısa ve en geniş ilk kısmıdır. Yakalaşık 12 parmak (25 cm) uzunluğundadır. Duodenum, pilor denen mide çıkışı ile, jejunum arasındadır. Ana safra kanalı ve pankreas kanalı (Wirsung)(...)
 • e

 • E vitamini
  E vitamini; alfa tokoferol. Yağda eriyen, antioksidan bir vitamindir. Doku hasarı yapan serbest oksijen radikallerine bağlanır. Özellikle buğday, bitkisel yağlar, yumurta sarısı ve yeşil yapraklılarda bulunur. Eksikliği özellikle nörolojik(...)
 • Ekojenite
  Ekojenite; ultransonda dokuların ses dalgalarını yansıtma (yankı-eko yapma) özelliği. Ekojen ya da hiperekojen dokular ses dalgalarının çarpıp geri döndüğü yapılardır (genellikle daha sert), ultrasonda beyaz görünürler (safra taşı gibi). Ses(...)
 • Eksizyon
  Eksizyon; kesip çıkartma. Cerrahide bir organ, doku, kemik veya tümörün, vücuttan kısmen veya tamamen çıkarılması. Eksizyonel biyopsi; kitlenin tamamı alınarak yapılan bir açık biyopsidir. İnsizyonel biyopsi; kitleden bir kısmı çıkarılarak(...)
 • Eksternal
  Eksternal, dış, dışında, dışarıda. İngilizce "external" kelimesinden gelir. Tıp jargonunda genellikle, external kelimesinin karşılığı olan "dış" kelimesi yerine Türkçeleştirilerek "eksternal" terimi kullanılır. Çünkü eksternal sıfatı ile(...)
 • Embriyo
  Embriyo, bebeğin ilk gelişim evresidir (0-8 hafta). Bu dönemde majör organlar henüz gelişmemiştir. Sperm ve yumurta birleştikten sonra zigot (1 hücre) oluşur, bu olaya fertilizasyon (döllenme) denir. Zigot (fertilizasyon), son adet(...)
 • Enzim
  Enzim; biyolojik katalizör. Proteindir, hücrelerde üretilir. Katalizör; reaksiyonu hızlandıran. Örneğin pepsin, bir sindirim enzimidir. Enzimler çok seçici katalizörlerdir. Gıdaların sindiriminden, DNA sentezine kadar metabolik(...)
 • Epigastrium
  Epigastrium, veya epigastrik bölge; karın üst orta bölgesidir. Kot kenarları (kaburga yayları) ile subkostal plan arasındaki üçgen şekilli alandır. Epigastrik bölge aynı zamanda, midenin önündeki karın bölgesidir. Genellikle mide ile ilgili(...)
 • Etanol
  Etanol; etil alkol. Sarhoşluk veren içeceklerdeki alkoldür. Renksiz, uçucu, yanıcı bir sıvıdır (C2H5OH). Alkol, etil alkol ve alkol olarak da adlandırılan etanol (EtOH), mayalar tarafından şekerlerin fermantasyonu ile üretilen, alkollü(...)
 • Etiyoloji
  Etiyoloji, etyoloji, etioloji; hastalığın nedeni, kökeni. Hastalık nedenleri ile uğraşan bilim. Bir hastalığın etiyolojisi (nedeni), intrinsik (hastanın kendinden) ya da ekstrensek (ekstrinsik, dış etkiler nedeniyle) olabilir. Ekstrensek(...)
 • f

 • Fasya
  Fasya, fasia, fascia; dar manada kas ve iç organları saran veya bağlayan bağ doku. Geniş manada tüm dokuları bir arada tutan 3 boyutlu, örümcek ağına benzer biyolojik bir kumaştır. Fasya (fascia) Latince'den gelir, "bant" demektir. Fasya(...)
 • Femoral Herni
  Femoral herni, kasığın ve inguinal ligamanın hemen altında, femoral kanaldan kaynaklanan hernidir. Kadınlarda en sık görülen herni inguinal hernidir (femoral herniden sıktır).  Ancak femoral hernilerin çoğu kadınlarda görülür. Muayenede tanı(...)
 • Femoral Kanal
  Femoral kanal, femoral kılıfın (sheath) medialindeki (iç kısmındaki) kanaldır. Buradan lenfatik damarlar geçer ve lenf nodu bulunur (Cloquet lenf nodu). Femoral kılıfın içindekiler, femoral kanal, femoral ven ve femoral arterdir. Femoral(...)
 • Fetus
  Fetus, fetüs, cenin, vivipar (canlı doğan) organizmalarda, embriyo-doğum arasındaki evredir. İnsan gelişiminde fetüs dönemi (evresi) 9-38 haftalar arasındadır (Son adet tarihine göre 11-40. haftalar). Fetüsten önceki evrede gelişen canlıya(...)
 • Fıtık
  Fıtık, herni, yarımlık. Organın, kendisini yerinde tutan kas ya da oluşumun dışına doğru kayması, normal yerinden başka bir alana yer değiştirmesidir. Fıtıkların çoğu karın, özellikle de kasık kaynaklıdır (inguinal). En sık fıtıklaşan organ(...)
 • Fibrozis
  Fibrozis, fibroz, nedbeleşme, bağ dokusuna dönüşüm demektir. Normal iyileşmenin bir parçası olarak (fizyolojik) ya da yaralanmaya bir yanıt olarak (patolojik) oluşabilir. Fibrozis, dokuda, hücreler arasında fibröz doku (bağ dokusu) birikimidir.(...)
 • Fleksibl Rektosigmoidoskopi
  Rektosigmoidoskopi, proktosigmoidoskopi, sigmoidoskopi; endoskop denen esnek (flexible) ışıklı hortum benzeri aletle anüsten geçilerek, rektum ve sigmoid kolonun içine (mukoza) bakılmasıdır. Kalın bağırsağın son 60 cm lik kısmı incelenir. Bu(...)
 • Flep
  Flep cerrahisi, kendi beslenmesi (kanlanması) olan bir doku parçasının, başka bir bölgeye (örneğin yaraya) nakledilmesidir. Bu kendi damarı olan dokuya flep denir. Flep ile greft birbirine benzer ancak greftin kendi beslenmesi (damarı) yoktur.(...)
 • Fossa
  Fossa, anatomide çukur demektir.  Örneğin medial inguinal fossa direkt inguinal herninin kaynaklandığı bölgedir. Popliteal fossa, dizin arkasındaki çukurluk. Genel Cerrahide Fossa Örnekleri Epigastrik fossa: Biri epigastrik bölgededir (...)
 • g

 • Genel Anestezi
  Genel anestezi, kişinin tamamen bilinçsiz hale getirilerek ağrı duymasının engellenmesi. Uyumaktan daha derindir, beyin ağrılı uyaranlara cevap vermez. Genellikle intravenöz ilaçlar ve gazlar birlikte kullanır. Şuur kaybı ve anestezinin yanı(...)
 • Göbek bağı
  Göbek bağı, göbek kordonu, umbilikal kord. Fetüsün plasenta ile bağlantısını sağlar. Bebeğin bir parçasıdır ve iki arter ve bir ven içerir. Umblikal ven, plasentedan gelen oksijenli ve besinli kanı taşır (portal venin sol dalına dökülür).(...)
 • Grade
  Grade; derece. Kanser patolojisinde, tümör dokusunun malignite derecesi ve farklılaşmasının sınıflandırılmasıdır. Örneğin, iyi, orta veya kötü derecede diferansiyasyon veya anaplastik (farklılaşmamış, andiferansiye) tümörler. İyi diferansiye(...)
 • h

 • Hemoroidektomi
  Hemoroidektomi, hemoroidin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Evre 3 ve 4 hemoridlerde uygulanır. Ameliyattan (hemoroidektomiden) önceki akşam ve sabah rektal lavmanlar ile (enema) kolonun distal (son) kısmı temizlenir. Hemoroidektomi lokal, spinal(...)
 • Hepatit
  Hepatit; karaciğerin inflamasyonudur (iltihabi reaksiyon). Hepatit deyince ilk olarak akla viral hepatitler gelir. Viral hepatitlere halk arasında bulaşıcı sarılık da denir. Hepatit, kendini sınırlayıp iyileşebilir ya da fibrozis ve sonrasında(...)
 • Hepatomegali
  Hepatomegali, karaciğer büyümesi. En çok obezite, kalp yetmezliği, hepatit, lösemi-lenfoma ve genetik hastalıklarda ortaya çıkar.
 • Hepatosit
  Hepatosit, karaciğerin ana parankim hücresi. Karaciğerin %70-85'ini oluşturur. Protein ve safra üretir. Karbonhidratlardan yağ asiti ve trigliserid sentezler. İlaç, hormon vb detoksifiye eder (yıkar).
 • Hepatosteatoz
  Hepatosteatoz, karaciğer yağlanması. Hepatosteatoz, hepatosit denen karaciğer hücrelerinde yağ (lipit, en çok trigliserit) birikimidir ve karaciğer hasarının en sık görülen yansımasıdır. Başlıca 3 durumda oluşur. Basit karaciğer(...)
 • Heterozigot
  Heterozigot; gen çiftinin her birinin farklı olması.  İnsanda her bir özelliği belirleyen genler çifttir (diploid). Bir anneden, biri babadan gelir. Bu gen çiftleri beraber o özelliği belirler (saç rengi, göz rengi vb). Bu çift genler(...)
 • Hiatal Herni
  Hiatal herni, midenin bir kısmının, diyaframda yemek borusunun geçtiği açıklıktan (özofageal hiatus) yukarı kaçmasıdır. Tipleri: tip I; Midenin üst kısmı gastroözofageal bileşkeyle beraber kayar (sliding). Tip II; Midenin üst kısmı, fundusu(...)
 • Hiatus
  Hiatus, yarık, açıklık anlamındadır. Tıpta çeşitli yapıların geçtiği açıklıklar için kullanılır. Örneğin özofageal hiatus, yemek borusunun göğüs boşluğundan karına geçtiği seviyede, diyaframdaki açıklıktır. Genel cerrahide tek başına hiatus(...)
 • Hiperlipidemi
  Hiperlipidemi; kan yağlarının  normalden fazla olmasıdır (kolesterol ve trigliseritler gibi). Kazanılmış (akkiz) ve ailesel (konjenital) tipleri bulunur.
 • Hipertansiyon
  Hipertansiyon; yüksek kan basıncı. Kalp kasılırken (sistol, kan pompalanır) kan basıncı en üst düzeye çıkar, kalp gevşediğinde (diastol, kan kalbe dolar) kan basıncı en alt seviyeye iner. Ölçüsü mmHg (civa) dır. Kan basıncı söylenirken önce(...)
 • Hipertrofik Papilla
  Kronik anal fisürde oluşan ciltteki kabarık doku.
 • Homozigot
  Homozigot; gen çiftinin her birinin aynı olması.  İnsanda her bir özelliği belirleyen genler çifttir (diploid). Bir anneden, biri babadan gelir. Bu gen çiftleri beraber, o özelliği belirler (saç rengi, göz rengi vb). Bu çift genler birbirinin(...)
 • i

 • İatrojenik
  İatrojenik, insan eliyle (sağlık personeli) oluşan.  Tedavi yada tanı işlemleri sırasında  istemeden yapılan-ortaya çıkan durum. Örneğin safra kesesi ameliyatı sırasında, istemeden safra yollarının yaralanması, iatrojenik safra yolu yaralanması(...)
 • İç halka
  İç halkaKarın ön duvarında, kasık bölgesinde, erkekte spermatik kordun kadında uterusun round ligamentinin geçtiği delik (halka). İnferior epigastrik damarların hemen lateralinde kalır. İndirekt inguinal herni  buradan karın dışına çıkar. (Tıp:(...)
 • İdiopatik
  İdiopatik, hastalığın nasıl geliştiği bilinmeyen. Genellikle kriptojenik kelimesi ile aynı anlamda kullanılır. Kelime kökeni olarak idiopatik, patolofizyolojisi bilinmeyen, kriptojenik ise orjini yani sebebi bilinmeyen anlamındadır. Örneğin;(...)
 • İmplant
  Vücutta eksik ya da hasarlı bir yapıyı değiştirmek ya da güçlendirmek için üretilmiş tıbbi cihaz
 • İndirekt Bilirubin
  İndirekt bilirubin, suda çözünmeyen bilirubindir. Eritrositin yıkımı ile oluşur, kanda albumine bağlı olarak karaciğere taşınır. Karaciğerde indirekt bilirubin glukuronik asitle birleştirilir ve suda eriyebilen direkt (konjuge) bilirubin(...)
 • İndirekt İnguinal Herni
  İndirekt İnguinal HerniEn sık görülen karın hernisidir. Tüm direkt inguinal herniden 5 kat daha sık görülür ve inguinal kanalın içinden çıkar. Kadınlardan 7 kat daha sık görünür. Bunun sebebi, erkeklerde testisin karın içinden skrotuma inişi(...)
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalığı
  Bağırsaklarda iltihabi reaksiyon yapan hastalıklar. Bunlar ülseratif kolit ve Chron hastalığıdır. Bazan bu hastalıklar birbirinden ayrılamaz bu yüzen ikisinide ifade eden bu terim kullanılır.
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
  Kolon ve ince bağırsakta iltihabi reaksiyon yapan hastalıklar. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit ana hastalıklardır.
 • İnflame
  İltihabi reaksiyon gelişmiş
 • İnfrared
  kızılötesi ışın
 • İnguinal Herni
  İnguinal herni, kasık bölgesinde gelişen hernidir. Tipleri direkt ve indirekt dir. En sık görülen karın hernisidir. İndirekt inguinal, direkt inguinal herniden 5 kat daha sık görülür ve inguinal kanalın içinden çıkar. Direkt herniler ise daha(...)
 • İnguinal kanal
  İnguinal kanal, kasık bölgesinde, erkekte spermatik kord, kadında uterusun round ligamentinin geçtiği 4 yüzlü bir bölgedir. Spina iliaka anterior superior un medialinden başlar, tuberkulum pubikumun lateralinde biter. Sınırları, önde eksternal(...)
 • İnkarserasyon
  İnkarserasyon, latince (incarcerted) hapsolmuş demektir. İnkarserasyon genellikle herni için kullanılır, boğulmuş fıtık demektir. Fıtık elle geri gönderilemez (irreducible). (Tıp: Incarceration)
 • İnkarsere
  İnkarsere, latince (incarcerted) hapsolmuş demektir. İnkarsere herni, boğulmuş fıtık demektir. Fıtık elle geri gönderilemez (irreducible).
 • İnkarsere Herni
  İnkarsere herni, boğulmuş fıtık demektir (latince incarcerted; hapsolmuş). Fıtık elle geri gönderilemez (irreducible). Ağrılı olabilir, bağırsak obstrüksiyonuna neden olabilir, bağırsağın damarlarının da sıkışmasına bağlı olarak iskemi ve(...)
 • İnnervasyon
  sinirleri
 • İnsizyon
  İnsizyon, kesi, tıpta cildi, dokuyu ya da organı kesmek demektir. Örn. göbek üstü/altı median, subkostal, McBurney, Pfannenstiel, Kocherin kolye insizyonu gibi terimler ameliyata başlarken cilltte yapılan kesilerin yerini tarif eder. (Tıp: İncision)
 • İnsizyonel Herni
  İnsizyonel herni, kesi yeri fıtığı, karın ameliyatlarındaki kesilere bağlı gelişen hernilerdir. Aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. Gelişme riski %15 civarındadır. Genellikle yara infeksiyonu gelişenlerde, yaşlı ve kilolu kişilerde ve(...)
 • İnspeksiyon
  gözlem
 • İnsülin
  İnsülin; Pankreasın salgıladığı, kan şekerini (glukoz) düşüren hormon. İnsülin hücrelerin glukozu kullanmasını sağlar. İnsülin olmadan (tip 2 diyabet) veya insülin rezistansı varsa (tip 1 diyabet) hücreler glukozu kullanamaz.
 • İnternal
 • İrritasyon
  tahriş
 • İskemi
  geçici kansızlık
 • IU
  IU, international unit (internasyonel-uluslararası ünite). Bir maddenin miktarını standardize etmek için, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği (WHO) ölçü birimidir. Bazen ağırlık, bazen hacim, bazen biyolojik aktivite ölçü alınarak her madde için(...)
 • j

 • Jackknife
  çakı, tıpta yüzükoyun ve  bacaklar kalçadan öne (aşağı) doğru bükülü pozisyon
 • k

 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
  Karaciğer Fonksiyon Testleri; kan testleridir. Karaciğer hastalığı olup olmadığını yada varsa takibi için kullanılır. Karaciğer fonksiyon testleri nelerdir? Alanin transaminaz (ALT) Aspartat transaminaz (AST) Alkalen fosphataz(...)
 • Koagülasyon
  pıhtılaşma
 • KOAH
  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı.Akciğerden hava çıkışı daralmıştır. Nefes darlığı, öksürük ve balgama neden olur. Başlıca iki formu vardır kronik bronşit ve amfizem. Astım da buna dahil edilir. En sık nedeni sigaradır. (Tıp; COPD, Chronic(...)
 • Kolesterol
  Kolesterol, vücutta en çok bulunan steroiddir.Kan kolesterolü yüksek olanlarda kalp damar hastalığı riski artar.  Kolesterol; safra asitleri, D vitamini, progesteron, östrojenler (östradiol, österon, östriol), androjenler (androsteron,(...)
 • Kolonoskopi
  Endoskop (kolonoskop) denen ucu ışıklı hortum benzeri bükülebilir aletle tüm kalın bağırsağın ve ince bağırsağın son 10-15 cm lik kısmının incelenmesi.
 • Kombine
  beraber
 • Komplikasyon
  Komplikasyon, bir hastalık varken başka bir hastalığın veya sorunun eklenmesi. İlave sorun-hastalık, hastalığın kendisine, yapılan ilaç tedavisine ya da cerrahisine (ameliyat) bağlı gelişebilir. Yani komplikasyon iatrojenik (insan-doktor)(...)
 • Kondiloma Akuminata
 • Konjenital
  Konjenital (congenital), doğuştan, doğmalık, bebek doğduğunda var olan durumdur; kalıtsal olsun ya da olmasın. Konjenital anomaliler (hastalıklar) genetik, infeksiyöz ya da annenin beslenmesine bağlı olabilir. En ciddi konjenital anomaliler(...)
 • Konservatif
  Konservatif, Tıpta takip etmek ya da ilaç tedavisi yapmak anlamında kullanılır. Cerrahi tedavinin zıddıdır.
 • Konstipasyon
  kabızlık
 • Kontrakte
  Kontrakte, kasılmış. Örneğin aç iken safra kesesi doludur. Yemek yiyince kasılır (kontrakte olur), içindeki safra sindirim için boşalır ve küçülür. Bu yüzden açken yapılan karın ultrasonografisinde sağlıklı kese dolu olmalıdır. Ancak küçük(...)
 • Kortizol
  böbreküstü bezinden salgılanan ve iltihabi reaksiyonu (inflamasyonu) azaltan steroid yapılı bir hormon
 • Koter
  Koter, elektrokoter. Dokuları yakmaya ve yakarak kesmeye böylece kansız ameliyat yapmaya yaran kalem benzeri elektrikli alet.
 • Kriptojenik
  Kriptojenik, hastalığın sebebi bilinmeyen. Genellikle idiopatik kelimesi ile aynı anlamda kullanılır. Kelime kökeni olarak idiopatik, patolofizyolojisi bilinmeyen, kriptojenik ise orjini yani sebebi bilinmeyen anlamındadır. Örneğin; kriptojenik(...)
 • Kronik
  Kronik, müzmin, süreğen. Tıpta genellikle 3 aydan fazla süren hastalıklar kastedilir. Örneğin astım, diyabet, romatizma, KOAH.
 • Ksifoid
  Ksifoid, sternumun (göğüs kafesi ortasındaki kemik) kılıç şeklindeki kıkırdak alt kısmı.
 • Küçük Omentum
  Küçük omentum, midenin küçük kurvatürü ve duodenum ile karaciğer alt yüzeyi arasındaki 2 katlı periton tabakasıdır. Mide ile karaciğer arasındaki kısma gastrohepatik ligament (bağ), duodenumla karaciğer arasındaki kısma ise hepatoduodenal(...)
 • l

 • Laparoskop
  Laparoskop, karın içini hem aydınlatan hem de gösteren bir fiberoptik teleskoptur. Buna bağlı bir monitörden (ekran) karın içi görülür. 3, 5, 10 mm lik teleskoplar, küçük kesilerden karın içine yerleştirilir.
 • Laparoskopi
  Laparoskopi; Karın içine bakmak, karın içini aydınlatan ve gösteren bir teleskop ve buna bağlı monitör (ekran) ile yapılır. 3, 5, 10 mm lik teleskoplar, küçük kesilerden karın içine yerleştirilerek yapılır. Genellikle tanısal amaçlı(...)
 • Lateral
  Yan
 • Ligasyon
  bağlama
 • Lipid
  Lipid, yağ. Lipidlerin en önemli fonksiyonu enerji depolaması ve hücre zarını oluşturmasıdır. Lipidler, Karbonhidrat ve proteinlerle beraber canlıların ana yapısını oluşturur. Lipidler suda erimez, kloroform ve eterde çözünür.
 • litotomi
  doğum pozisyonu
 • lokal
  bölgesel. Lokal Anestezi: İşlem yapılacak bölgeye uyuşturucu ilaç enjeksiyonu. Diş çekimi ve biyopsi gibi işlemlerde kullanılır.
 • Lokal Anestezi
  İşlem yapılacak bölgeye uyuşturucu ilaç enjeksiyonu. Diş çekimi ve biyopsi gibi işlemlerde kullanılır.
 • Lokal Anestezik
   Yerel uyuşturma. Genellikle cilt altına yada  çalışılacak bölgeye giden sinirlere anestezik ilaç enjekte edilir.
 • Loküle
  göz göz
 • m

 • Makroveziküler
  Makroveziküler, büyük veziküllerden (keseciklerden) oluşan. Mesela makroveziküler steatoz, hücrede büyük yağ veziküllerinin birikimi ile oluşan yağlanmaObezite, tip II diyabet ve alkole bağlı makroveziküler hepatosteatoz olur.
 • Mesh
  Mesh, kelime anlamı ağ şeklinde örgülü (İng) demektir. Türk tıbbında eşanlamlısı yamadır. Cerrahi yamalar fıtıklı bölgeyi güçlendirmek için kullanılır. Bu yamaların hemen tamamı poliprolene ip ile balık ağı şeklinde üretilmiş ya da örülmüşlerdir.
 • Mikroveziküler
  Mikroveziküler, küçük veziküllerden (keseciklerden) oluşan. Mesela mikroveziküler steatoz, hücrede küçük yağ veziküllerinin birikimi ile oluşan yağlanma. Tetrasiklin, gebeliğe bağlı akut karaciğer yağlanması, Reye sendromu ve hepatit C De(...)
 • Mukoza
  Sümüksü doku. Barsak, ağız vb içini kaplar.
 • Mutasyon
  Motasyon, genetik yapıda kalıtsal değişiklik. Yani bu değişiklik çocuğa yada yeni, canlıya/hücreye da geçer. Ebeveynden çocuğa geçen kalıtsal hastalıklara ya da kanser gelişimine neden olabilir.
 • n

 • narkotik
  Uyku verici. Morfin ve eroin türü maddeler için kullanılır. Tıpta morfin türevi ilaçlar için kullanılır.
 • NASH
 • Nekroz
  kangren, kansızlıktan ölme
 • Nodül
  Nodül, yumru, boğum, küçük yuvarlak kitle (1-2 cm). Örneğin; tiroid nodülü, soliter nodül (tek nodül), lenf nodülü (lenf bezi), nodüler siroz (sizoz + karaciğerde nodüller), pulmoner nodül (akciğerde küçük kitle, genellikle maligndir). Nodüller(...)
 • Nonalkolik
  Nonalkolik, alkole bağlı olmayan.
 • Nonspesifik
  Sebebi bilinmeyen
 • nonsteroid antienflamatuar
  aslında ağrı kesici ve ateş düşürücü maddelerdir. Aynı zaamanda steroidler gibi antienflamatuar etkileri de vardır.
 • Nüksetmek
  Nüksetmek, nüks, hastalığın tekrar etmesidir. Örneğin fıtığın nüks etmesi, ameliyattan sonra aynı yerde yeniden fıtık olmasıdır. (Tıp: Recurrence, relapse)
 • o

 • Obez
  Obez, şişman. Sağlıklı kilonun üzerine çıkılması fazla kilolu ya da obez olarak adlandırılır. Ölçü vücut/beben kitle indeksidir. VKİ 18.5 dan küçükse zayıf, 18.5-25 arası normal (sağlıklı), 25-30 arası fazla kilolu (balık etli), 30-40 arası(...)
 • Obezite
  şişmanlık
 • Omentektomi
  Omentektomi, midenin büyük kurvatüründen başlayıp tüm bağırsakların üzerini mutfak önlüğü gibi örten büyük omentum un çıkarılmasıdır. Over kanseri ve endometrium kanserlerinde ek olarak, kolon ve mide kanserleride ise organla birlikte(...)
 • Omentum
  Omentum iki çeşittir. Küçük omentum ve büyük omentum. Sadece omentum denince genellikle büyük omentum kastedilir. Büyük omentum, midenin büyük kurvatüründen başlayıp tüm bağırsakların üzerini mutfak önlüğü gibi örten , 4 katlı bir periton(...)
 • Oral
  Oral; ağız yoluyla verilen. Örneğin oral beslenme; ağız yoluyla beslenme, oral aşı; örneğin çocuk felci aşısı damla şeklindedir ve ağız yoluyla verilen bir aşıdır.
 • Özofagus
  Yemek borusu
 • Özofajit
  Yemek borusunda iltihabi reaksiyon
 • p

 • Pacemaker
  kalp pili
 • Perianal apse
  Anüs çevresinde apse (çıban, cerahat)
 • Perine
  apış arası, anüs ile üreme organı arasındaki bölge
 • Periton
  Periton (peritoneum), karın zarı, karın ve pelvis boşluğunu kaplayan (paryetal / parietal periton) ve bunların içindeki organları da saran (visseral / visceral periton) zar. Başlıca iki tabakadan oluşur mezotel (tek katlı skuamöz/squamous(...)
 • Permeabilite
  Geçirgenlik
 • Pigment
  Pigment, renklendirici. Biyolojide hayvan ve bitki dokuları ile organlarına bulunan ve renk veren madde.
 • Polipropilen
  Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik (ısınınca yumuşayan) bir polimerdir. Tıpta dikiş (sütür) ve yamalarda sıkça kullanılır. Vücutta(...)
 • Polyglactin
  emilebilir, sentetik, örgülü ve monoflaman dikişler üretilen madde. Ticari marka Vicryl. Gerilme direnci 2-3 hafta sürer, 55-70 günde tamamen emilir.
 • Polyglycolic acid
  Emilebilir, sentetik, örgülü ve monoflaman dikişler üretilen madde. Gerilme direnci 2-3 hafta sürer, 60-90 günde tamamen emilir. Marka adı Dexon
 • Porselen Safra Kesesi
  Porselen safra kesesi, safra kesesi duvarında kalsifikasyon olmasıdır. Kese duvarı sert ve kırılgandır. Genellikle asemptomatiktir, çekilen direkt grafilerde kalsifiye safra kesesi duvarı seçilir. Özel bir kronik kolesistit formudur. Malignite(...)
 • Portal Hipertansiyon
  Portal venöz sistemde basıncın artması. Bu venöz sistem mide, ince bağırsak ve kolondan geri dönen kanı karaciğere taşır. En çok karaciğer sirozuna bağlıdır, çünkü hasta karaciğerde kan süzülüp kalbe geri dönemez, damarlar daralmıştır.
 • Portal Ven
  Portal Ven; mide, ince bağırsak, kolon (kalın bağırsak) ve dalağın venöz (toplardamar) kanını karaciğere taşıyan kalın ven (toplardamar). Superior ve inferior mezenterik venin bitleşmesi ile oluşur. Splenik ven, bu birleşmeden hemen önce,(...)
 • Posterior
  Arka, arkasında, arkaya yakın. Anterior'un zıddı. İnsan anatomisinde vücudun arka yüzeyini ifade eder. Genellikle bir yapının diğerine göre konumunu, yani vücudun arka kısmına yakın konumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Eş anlamlısı:(...)
 • Preeklampsi
  Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra başlayan, doğumdan sonraki 4-6 hafta sürebilen, hipertansiyon, proteinüri (böbrekten protein kaybı), ve / veya patolojik ödem (özellikle akciğerde) ile karakterize hastalık. Preeklampsi, baş ağrısı,(...)
 • Prekanseröz
  Prekanseröz, premalign, kanser öncüsü. Henüz kanser olmamış ama kanser gelişecek yapı (lezyon). Tıpta bunların tanınması (erken teşhis), kanserin önlenmesine ya da erken tedaviye olanak verir. Örneğin, kolon polipleri premaligndir, yani daha(...)
 • Prematüre
  Olgunlaşamamış. Genellikle 37 haftadan önce doğan bebekler için kullanılır (Normali 40 hafta). Solunum yetmezliği ve infeksiyon en büyük sorundur. (Tıp; premature)
 • Primer Onarım
  Primer Onarım, hasarlı bölgenin / yaranın başka bir işlem yapılmadan sadece dikişle tamir edilmesidir. Örneğin fıtığı yama koymadan dikişle tamir etmek, bağırsak yaralanması varsa rezeksiyon-anostomoz yapmadan dikişle tamir edilmesi, temiz(...)
 • Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan
   Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Proksimal
  Merkeze yakın
 • Proktit
  Rektumda iltihabi reaksiyın, tahriş
 • Prolabe
  sarkmış
 • Prolapsus
  sarkma
 • Prone
  yüzükoyun
 • Prostat
  Prostat;  erkek üreme sisteminde, mesanenin hemen altında bulunan bezdir. Kestane şeklindedir ve üretra başlangıcını (mesaneyi boşaltır) çevreler. Prostat aslında bir değil, 30-50 bezden oluşur. Prostatın salgısı süte benzer, spermin(...)
 • r

 • Radyasyon
  Tıpta genellikle radyoterapi (ışın tedavisi)  anlamına gelir
 • Regional
  Bölgesel.  Ama lokal den daha geniş bir alan kastedilir. Regional anestezi: Ameliyat yapılacak bölgeye giden sinirlere uyuşturucu ilaç verilir. Lokal anesteziden daha geniş bir alan uyuşur, örneğin tüm kol, tüm bacak, belden aşağısı gibi.
 • Regional Anestezi
  Ameliyat yapılacak bölgeye giden sinirlere uyuşturucu ilaç verilir. Lokal anesteziden daha geniş bir alan uyuşur, örneğin tüm kol, tüm bacak, belden aşağısı gibi.
 • Rektal Mukozal Prolapsus
  Rektum sümüksü dokusunun sarkması. Genellikle ilerlemiş çepeçevre iç hemoroidler nedeniyle olur.
 • Rektal Prolapsus
  Rektumun sarkması, genellikle anüsün dışına kadar çıkar
 • Rektoskopi
  Rektoskopi, proktoskopi. Kelime anlamı rektumun içine bakmaktır. Rektoskop denen 25 cm lik ışıklı bir tüple yapılır. Rektoskop ile anal kanal, rektum ve sigmoid kanalın distali görülebilir. Yapılan İşlem Bu test genellikle poliklinkte(...)
 • Rektum
  Kalın bağırsağın (kolon) 13-15 cm lik düz olan en son (alt) parçası
 • retansiyon
  Tutma, kalma. Örneğin idrar retansiyonu, idrarı yapamamak anlamına gelir.
 • s

 • Safra Tuzları
  Safra tuzları, primer safra asitleri olan kenodeoksikolik ve kolik asitin, taurin ve glisin ile konjuge edilmesi ile oluşur. Görevleri miçel oluşumunu kolaylaştırarak diyetteki yağların absorbsiyonunu, sindirimini ve suda taşınmasını(...)
 • Santral Obezite
  Santral Obezite; abdominal obezite, elma (erkek) tipi şişmanlık. Karın (bel) çevresinde daha fazla yağ birikiminin olduğu obezite tipidir. Kardiovasküler hastalık riski daha yüksektir. Armut (kadın) tipi şişmanlık basenler ve kalçalarda daha(...)
 • Sarılık
  Sarılık; ikter, hiperbilirubinemi. Cildin yada skleraların (göz akı) sararması. Kandaki safra pigmentlerinin (bilirubin) artışına bağlıdır. Normalde kan bilirubin düzeyi 0,2-1,2 mg/dl dir. Bilirubin 2,5 mg/dl nin üzerine çıktığında,(...)
 • Sekonder
  ikincil, tıpta başka bir hastalığın üzerine ya da bağlı olarak gelişen anlamında kullanılır
 • Semptom
  Semptom, belirti demektir. Hastanın anlattığı şikayetlerdir. Subjektiftir, ölçülemez. Örneğin karın ağrısı. Doktor muayene ile karın ağrısının vasfını, neye benzediğini anlayamaz, hastaya sorarak subjektif bir biçimde öğrenir. (Tıp: Symptom)
 • Semptomatik
  Belirti veren.
 • Sfinkter
  Kanal şeklindeki yapıları sararak, kanalı açıp kapatan kas halkası
 • Sfinkterotomi
  Sfinkterin kesilmesi
 • Siroz
  Siroz, karaciğer sirozu; en çok viral hepatit, alkol ve karaciğer yağlanmasına bağlı gelişen karaciğer hastalığının son evresidir. Karaciğer dokusunda fibrozis (nedbeleşme) gelişir ve nodüllerin ortaya çıkar. Buda karaciğer yetmezliği ve portal(...)
 • Skleroterapi
  Hasta damar içine, damarı büzüştüren ve sertleştiren ilaç enjekte edilmesi
 • Sklerozan
  büzüştürücü, sertleştirici
 • Skrotum
  Skrotum, erkeklerde testis, epididim ve spermatik kordun alt kısmının  içinde bulunduğu, kas ve ciltten oluşmuş bir kesedir. Kadındaki labia majörün eşdeğeridir. İndirekt inguinal herniler skrotuma inecek kadar büyüyebilir. Testis çevresinde(...)
 • Spazm
  Kasılı kalma
 • Steatohepatit
  Steatohepatit, karaciğer  yağlanmasının neden olduğu karaciğer inflamasyonu (iltihabi reaksiyon).
 • Steatoz
  Steatoz, yağlanma. Bir çeşit hücre hasarıdır, hücre içinde trigliserit damlacıkları birikir.  Steatoz, en çok karaciğerde görülür (hepatosteatoz). Obezite, tip II diyabet, kolesterol yüksekliği ve alkol kullanımına bağlıdır.
 • steroid
  steroid ilaç denince genellikle inflamasyonu önleyen kortizollü ilaçlar kastedilir
 • Strangülasyon
  Strangülasyon, boğulma, sıkışarak kansız kalma (strangling, boğazını sıkarak boğmak). Strangüle herni, fıtığın içindeki bağırsakların kansız kaldığını (iskemi) ve gangren gelişebileceğini ifade eder. Bağırsak obstrüksiyonlarında da yine(...)
 • Strangüle
  Strangüle, boğulmuş, sıkışarak kansız kalmış. (strangling, boğazını sıkarak boğmak). Strangüle herni, fıtığın içindeki bağırsakların kansız kaldığını (iskemi) ve gangren gelişebileceğini ifade eder.
 • Strangüle Herni
  Strangüle herni, inkarsere hernide bağırsakların kan akımı kesildiğinde (iskemi) bu ismi alır. Etkilenen bağırsakta gangren gelişebilir. Bu ise hayatı tehdit eden bir durumdur ve acil cerrahi gerektirir. Çünkü strangüle bağırsak sonunda(...)
 • Submukozal
  Mukoza altından.
 • supozituar
  fitil, rektal ya da vaginal kullanım için
 • t

 • Tam Buğday
 • Tam tahıl
  Tahılın (buğday, çavdar, yulaf vb) lif açısından zengin dış kabuk (kepek), ortadaki nişastalı kısım (endosperm) ve iç kısmının (tohum) her üçünü de içerir
 • Taşikardi
  Taşikardi, taşiaritmi de denir, kalp hızının (nabız sayısı) normalden (istirahatte) fazla olamasıdır. 15 yaşın üzerindeki erişkinlerde dakikada 100 den fazla olmasıdır. Yaş küçüldükçe bu sınır büyür. Nedenleri, egzersiz, anemi, korku-heyecan,(...)
 • Tension Free
  Tension free, gerilimsiz demektir. Tıpta tension free herni onarımı (fıtık tamiri) şeklinde sıkça kullanılır, yama ile yapılan onarım kastedilir (Lichtenstein). Çünkü dikiş konan tekniklerde gerilim vardır ve gerilim nükse neden olur. Tension(...)
 • Testis
  Testis, erbezi, erkekte üreme hücrelerini (spermatozoa) üreten endokrin bir bezdir. Yani aynı zamanda androjen hormonları (özellikle testosteron) üretir. Skrotum içinde bulunur. Kadında eşdeğeri overdir (yumurtalık). Testis ve overin her(...)
 • Tip 1 Diyabet
  Tip 1 diyabet; pankreas yeterli insülini üretemez (insülin yetmezliği). Tip 1 diyabete jüvenil diyabet de denir (genç yaşta görülen), çocukluk ya da ergenlikte ortaya çıkar, tüm diyabetlerin %5-10'unu oluşturur.
 • Tip 2 Diyabet
  Tip 2 diyabet; dokular insüline duyarsızdır (insülin rezistansı), pankreas insülin salgısını artırır ama bu bile yeterli olmaz. Tip 2 diyabet erişkin yaşta (ortalama 45) ve özellikle obezlerde ortaya çıkar, tüm diyabetlerin %90-95'ini(...)
 • Toksin
  Toksin; canlıda oluşan zehirli madde. Örneğin bakteri toksini, endotoksin.
 • Tomografi
  Tomografi; bilgisayarlı tomografi. X ışını gönderen bir tüp hastanın çevresinde döner, karşı taraftaki detektör görüntüleri alır. Bunlar bilgisayar ile işlenir. Böylece kesitsel görüntüler elde edilir. Kesit aralıkları 1-10 mm arasında değişir.(...)
 • Transaminazlar
  Transaminazlar, amino grubunun bir molekülden diğerine moleküle transferini sağlayan enzimlerdir. Genelde verici molekül aminoasit, alıcı ise alfa-2 keto asittir. En çok bilinen iki enzim, serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT, AST)(...)
 • Trigliserid
  Trigliserid, vücutta en çok depolanan yağ. Trigiserid üç molekül yağ asiti ve bir molekül gliserol içerir. Trigliseridler kanda artarsa, kalp damar hastalığı riski de artar. Trigliseritler hem gıdalarla alınır hem de vücutta karbonhidratlardan(...)
 • Trimester
  Trimester, 3 aylık period. Özellikle gebelikte kullanılır. 1. trimester 0-13 hafta, 2. trimester 14-26 hafta, 3. trimester 27-40 hafta arasıdır. Aslında fetusun gelişmesinin 3 ayrı evresidir. 1. trimesterde hücreler farklılaşır, 2. trimesterde(...)
 • Tromboz
  pıhtı
 • Tru Cut Biyopsi
  Tru Cut Biyopsi; Kalın iğne biyopsisi (Kor, core biyopsi): Bu iğnelerde, kitenin içinden silindirik doku parçaları alabilen bir mekanizma vardır. İİAB de tek tek hücreler elde edilirken, kalın iğnede küçük bir doku alınır.
 • turkcerrahi.com
  turkcerrahi.com, Laparoskopik & Genel Cerrahi Sitesi. Hastalıklar hakkında bilgiler, ders notları, ameliyat videoları ve orijinal çizimler sunan web sitesi.
 • u

 • Ultrasonografi
  Ultrasonografi; ultrason. Radyolojik bir tekniktir. Derindeki dokuları incelemeye yarar. Cihazın probu ultrasonik ses dalgaları üretir (1 milyon-10 milyon hertz, (megahertz)). Ses dalgaları dokulara çarpıp geri döner (eko, yankı yapar). Ses(...)
 • Umbilikal
  Göbekle ilgili. (Tıp: Umbilical)
 • Umbilikal Arter
  Umbilikal arter, göbek kordonu içindeki çift arterdir. Umblikal arterler bebeğin kalbinin pompaladığı oksijensiz ve besinsiz kanı taşır. Fetüsün internal iliak arterlerinden çıkar, plasentaya girer. Doğumdan sonra oblitere olur (kapanır) medial(...)
 • Umbilikal Herni
  Göbek fıtığı. Göbekteki açıklıktan bağırsakların dışarı çıkması. Genellikle çocuklarda görülür. 1-2 yaşına kadar kendiliğinden kapanır. Genellikle zararsızdır. 4 yaşına kadar iyileşmemişse ve erişkinde cerrahi tedavi gerekebilir. (Tıp:(...)
 • Umbilikal Ven
  Umbilikal ven, göbek kordonu içindeki vendir. Umblikal ven, plasentedan gelen oksijenli ve besinli kanı taşır fetusun portal venin sol dalına dökülür. Doğumdan sonra oblitere olur (kapanır) ve karaciğerin round ligamanı (ligamentum teres(...)
 • USG
  Ultrasonografi; ultrason. Radyolojik bir tekniktir. Derindeki dokuları incelemeye yarar. Cihazın probu ultrasonik ses dalgaları üretir (1 milyon-10 milyon hertz, (megahertz)). Ses dalgaları dokulara çarpıp geri döner (eko, yankı yapar). Ses(...)
 • v

 • Varis
  Varis; venlerin (toplardamar) kalıcı olarak genişlemesi, uzaması ve kıvrımlanması. Örneğin bacak varisleri, özofagus varisleri (siroza bağlı, yemek borusunda), hemoroidler (aslında rektal varislerdir).
 • Vasküler
  Damarla ilgili. Kanın taşınmasını sağlayan kanalla ilgili.  Örneğin vasküler sistem; damar sistemi.
 • Veress İğnesi
  Veress iğnesi, laparoskopik ameliyata başlamadan önce karın içini şişirmek (pnömoperitoneum) için kullanılan yaylı bir iğnedir. İğneyi batırırken yaylı yuvarlak uç içe kaçar ve dıştaki keskin iğne karın tabakalarını deler. İğne karın içine(...)
 • Vicryl
  Emilebilir, sentetik, örgülü dikişler. Gerilme direnci 2-3 hafta sürer, 55-70 günde tamamen emilir.
 • Vücut Kitle İndeksi
  Vücut / beden kitle indeksi, kişinin ağırlığının (kg), boyunun karesine (m²) bölünmesi ile elde edilen rakamdır. Obezite indeksi (ölçütü) olarak kullanılır. Birimi kg/m² dir. Örneğin ağırlık= 70 kg, Boy = 175 cm (1.75 m) ise, VKİ= 70 ÷(...)
 • y

 • Yağ Asidi
  Yağ asidi; yağ ve karboksilik asitten oluşan uzun zincirli moleküllerdir. Yağlarda ve hücre zarında (fosfolibid ve glikolipidin bir parçası olarak) bulunurlar. Karboksilik asit -COOH içeren bir organik asittir. Yağ asitleri hayvansal ve(...)
 • Yrd. Doç. Dr. Bekir Sarıcık
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Yavuz Savaş Koca
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi