Hepatosellüler Adenom (HA, Hepatik Adenom, Karaciğer Adenomu)

Hepatosellüler (karaciğer) adenomları, en sık 20-40 yaşındaki kadınlarda görülür. Karaciğer adenomları genellikle bir tane olmakla birlikte (soliter), nadiren birden çok da olabilir (multipl). Östrojen (örn oral kontraseptif) kullanımı iyi bilinen bir nedendir. Histolojik olarak, karaciğer adenomları safra kanalı ve Kupffer hücreleri içermez, hepatosit vardır ama normal lobül yapısı da görülmez.

Hepatosellüler adenomun tanısı için BT, MR ve sintigrafi kullanılır (sintigrafide FNH nın aksine soğuk görünürler). Hepatik adenomlar intraperitoneal kanamaya neden olabilir (spontan rüptür, %10-25). Hepatik adenomlar HCC'ye dönüşebilir (malign transformasyon). Bu nedenle, karaciğer adenomları rezeke edilmelidir.