Şoklu Hasta Takibinde Kullanılan Parametreler ve Normal Değerleri

 • Kan Basıncı
  • 120/80 mmHg dır.
 • Kalp Hızı
  • 60-100 /dk
 • CVP
  • 6-10 cm H2O
 • Hematokrit
  • Erkekte %39-50, Kadında %35-45
 • Arteryel Kan Gazı
  • pH : 7.35-7.45
  • PO2 : >70 mmHg
  • PCO2 : 40 mmHg
  • HCO3 : 24 meq/L
 • İdrar Çıkışı
  • Normal : 800-2000 cc
  • Oligüri
   • Erişkinde 24 saatte 400-500 ml den az idrar çıkışıdır.
   • Erişkin ve çocukta saatte 0.5 ml/kg dan az idrar (yenidoğanda 1ml/kg/h)
   • Erişkini 70 kg kabul edersek saatte 35 ml den az idrar anlamına gelir.
 • Pulse Oksimetre
  • Oksijen satürasyonu : %95-100
 • Pulmoner Arter Kateterizasyonu
  • PCWP : 15-18 mmHg

Pulmoner Arter Wedge Basıncı Ölçümü

Pulmoner arter wedge basıncı nasıl ölçülür
Pulmoner arter wedge basıncı nasıl ölçülür: Kullanılan kateter bu işleme özeldir. Aynı santral venöz kateterizasyon yapılır gibi internal jugular venden takılır. Kateter ilerletildikçe, monitördeki basınç paternleri izlenir. Pulmoner artere girince, uçtaki balon şişirilir ve basınçlar kaydedilir. Buradaki basınçlar (PCWP), sol ventrikül end diastolik basınçla (LVEDP) koreledir. Yani ölçüm sağdan yapılmasına rağmen sol ventrikül fonksiyonları değerlendirilmiş olur.