Mastit

Mastit, genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanan göğüs iltihabıdır. En çok emziren kadınları etkiler, ancak diğer kadınları da etkileyebilir.

Tıkalı bir süt kanalı, memeden sütü tamamen boşaltamaz veya meme ucundaki çatlaklar bakterileriler için giriş kapısı olabilir. Meme infeksiyon ve inflamasyonuna bağlı olarak meme ödemli, eritemli (kızarık),sertleşmiş ve hassastır. Meme başında sarı,yeşilimsi,kahverengi akıntı sıktır. Hastalar ayrıca ateş, baş ağrısı veya genel grip benzeri semptomlara da sahip olabilir.

Mastit Tanısı: Çoğunlukla hastaların semptomları ve meme muayenesi ile tanı konur. Genellikle sadece bir memeyi etkiler.

Mastit Tedavisi: Mastit tipik olarak antibiyotiklerle tedavi edilir.10 günlük antibiyoterapi (penisilin, sefalosporin grubu) uygulanır. Emzirme asla kesilmemelidir. Emzirme bırakılsa da meme boşaltılmalıdır. İçeride biriken süt daha fazla enfeksiyon ve apseye neden olur. 48 saatlik tedavi sonucu iyileşme yoksa apse açısından değerlendirilip insizyon ve drenaj yapılmalıdır. Uzun süreli tedaviye rağmen iyileşme yoksa inflamatuar meme kanseri akla gelmelidir.

İnflamatuar meme kanseri, mastite çok benzer semptomlara sahiptir. Mastit teşhisi konulduysa ve antibiyotik tedavisi bir hafta içinde düzelmeye neden olmazsa, kanser olmadığından emin olmak için cilt biyopsisi düşünülmelidir.

Mastit meme kanseri riskini nasıl etkiler?: Mastit meme kanseri gelişme riskini artırmaz.