Akut Karaciğer Yetmezliği

Akut karaciğer yetmezliği daha önce karaciğer hastalığı ve portal hipertansiyonu olmayan hastalarda ortaya çıkan hepatosit fonksiyon kaybından kaynaklanır. Akut karaciğer yetmezliğinin komponentleri; akut karaciğer hasarı, hepatik ensefalopati, artmış INR (≥1.5) (uzamış PT) dir.

Akut karaciğer yetmezliğinin diğer adlandırmaları; fulminant hepatik yetmezlik, akut hepatik nekroz, fulminant hepatik nekroz ve fulminan hepatit dir. Tedavi edilmezse, prognoz kötüdür, Bu hastalar, karaciğer nakli yapabilen bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmelidir.

Akut karaciğer yetmezliği (fulminant hepatik yetmezlik) 8 hafta içinde ortaya çıkar. 8 haftadan sonra gelişirse subfulminan karaciğer yetmezliği adını alır (Schwartz 8. Baskı sayfa 1158). Diğer kaynaklara göre akut karaciğer yetmezliği şu şekilde sınıflanır: Hiperakut <7 gün, akut 7-21 gün, subakut 21 gün-26 hafta. ( Lidofsky SD. Liver transplantation for fulminant hepatic failure. Gastroenterol Clin North Am 1993; 22:257.)
Her ikiside mortaldir (ölümcüldür), koma da gelişirse mortalite oranı %80 dir. %20 hastada siroz gelişmeden karaciğer iyileşir.

Akut Karaciğer Yetmezliğinin Etyolojisi

 • Asetaminofen (parasetamol)
 • İdiyosinkratik ilaç reaksiyonları
 • Viral hepatit
 • Alkolik hepatit (kronik karaciğer yetmezliği üzerine akut yetmezlik
 • Otoimmün hepatit
 • Wilson hastalığı
 • İskemik hepatopati
 • Budd-Chiari sendromu
 • Veno-oklüzif hastalık
 • Gebelikte akut yağlı karaciğer / HELLP sendromu (hemoliz, yükselmiş karaciğer enzimleri, düşük trombositler)
 • Karaciğer metastazı (meme kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, lenfoma, melanom veya miyelom)
 • Parsiyel hepatektomi
 • Mantar zehirlenmesi dahil toksin maruziyeti (zehirlenmeler)
 • Sepsis