Hepatosellüler Karsinom (HCC, Hepatoma)

Hepatosellüler karsinomların %70-90 ı karaciğer sirozu üzerine gelişir. Sirozlu hastaların her sene %3-6 sında hepatosellüler karsinom (HCC) gelişir.

Karaciğer Kanserinde Majör Risk Faktörleri:

Sirozu olmayan ya da Child A sirozlu hastalarda hepatosellüler karsinomun tedavisi rezeksiyondur (Child A en erken evre sirozdur). Eğer karaciğer fonsiyonları bozuksa ama Milan kriterlerine uygun hastalarda canlıdan ya da kadavradan karaciğer transplantasyonu uygun tedavidir (Milan Kriterleri: Tek nodül <5cm veya 2-3 nodül <3 cm ve vasküler invazyon yoktur, karaciğer dışı yayılım yoktur).