SIRS (Sistemik İnflamatuar Response Sendromu),  Sepsis, Septik Şok ve Organ Yetmezliğinin Tanımları

SIRS

  1. Vücut sıcaklığı >38 C, <36 C
  2. Kalp hızı >90/dk
  3. Solunum sayısı >20 veya PaCO2<32 mmHg
  4. WBC >12 000, < 4 000 veya >%10 band formu
Bu kriterlerden iki tanesinin olmasına SIRS sendromu denir.

Sepsis

SIRS semptomları + pozitif kültürlerle desteklenmiş infeksiyon

Septik Şok

Yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen düzelmeyen hipotansiyon (Sepsisli hastada)

Bu hastalarda ayrıca hipoperfüzyon bulguları vardır. Bunlar, laktik asidoz, oligüri, mental durumda ani bozulmadır.

MODS (Multiple Organ Dysfunction Sydrome)

Hastalarda müdahalesiz sürdürülemeyen organ fonksiyonların olması (organ fonksiyonununda bozulma).

MOF (Multiple Organ Failure)

Organ fonksiyonlarında geri dönüşümsüz bozulma.

SIRS, sepsis, septik şok
SIRS, sepsis, septik şok: Sistemik İnflamatuar respons sendromu ile beraber pozitif kültürle desteklenmiş infeksiyon olmasına sepsis denir. Kültürden kasıt sadece kan kültürü değil, her türlü infeksiyondan kaynaklanan üremedir. Örneğin yara infeksiyonu, intraabdominal apse, pnömoni, üriner sistem infeksiyonu vb.