Rektal Prolapsus (Procidentia)

Rektal prolapsus dendiğinde total rektal prolapsus kast edilir. Total rektal prolapsusta tüm rektum tabakaları anüsten protrüde olur (dışarı çıkar). Rektal mukozal prolapsusta ise sadece mukoza prolabe olur ve genellikle ilerlemiş hemoroidal hastalığa bağlıdır. Total rektal prolapsus en çok yaşlı kadınlarda görülür.

Rektal Prolapsusun Belirtileri

Hasta makatta sarkma şikayeti ile başvurabilir. Mukus akıntısı, rektal kanama, gaita inkontinansı (gaita kaçırma) şikayetleri de olabilir.

Rektal Prolapsusun Tanısı

Rektumun tam kat prolabe olduğu görülür (rektum teleskop gibi prolabe olur, mokozada dairesel çizgilenmeler vardır). Rektal mokozal prolapsusta ise prolabe hemoroid pakeleri görülür (yonca yaprağı gibi, sağ anterior, sağ posterior ve sol lateralde) (prolabe mukoza parçalarının arasında uzunlamasına çizgilenmeler vardır).

Rektal Prolapsusun Tedavisi

Total rektal prolapsusun tedavisi cerrahidir. Perineal ya da abdominal (açık ya da laparoskopik) yolla uygulanan cerrahi birçok teknik vardır.

Perineal Ameliyatlar

 • Anal Serklaj (Encircling)
  • Thiersch Wire Ameliyatı: Anüsün çevresinde bir tünel oluşturularak, serklaj teli (çelik tel, Thiersch teli) geçirilir ve bağlanır.
  • Naylon Şerit
  • Silikon Tüp
  • Gracilis kası
 • Mukozal Redüksiyon Ameliyatları
  • Delorme Prosedürü: Fazla mukoza çıkarılır (rektal mukozektomi), rektum duvarı ise plike edilerek dikilir.
  • Gant-Miwa Plikasyonu
 • Perineal Rektosigmoidektomi (Altemeier Operasyonu)
 • Pelvik Taban onarımı
 • Perineal Rektopeksi

Abdominal Ameliyatlar

 • Sigmoid Exclusion Prosedürü (Lahaut Ameliyatı): İlginç bir ameliyattır. Rektum çepeçevre serbestlenir ve rektus kası arka kılıfına dikilir, sigmoid rektus kılıfı arkası ya da periton arkasında bir kılıf hazırlanarak buraya yerleştirilir.
 • Pelvik Taban Onarımı
 • Anterior Rektopeksi (Ripstein): Rektum serbestlenir. Rektumun önünden bir yama geçirilir, rektum önden yamanın ortasına dikilir, yamanın iki ucu promontoriumun sağ ve soluna dikilir. Günümüzde sıklıkla laparoskopik olarak uygulanan bir yöntemdir.
 • Posterior Rektopeksi (Sütürle): Rektum sütürlerle promontoriuma asılarak tespit edilir.
 • Posterior Rektopeksi (Prolene Yamayla, Notaras Ameliyatı): Rektum serbestlenir. Dikdörtgen şeklinde bir yama, uzunlamasına promontoriuma dikilir. Rektum bu yamaya dikilir (Yama en fazla rektumu 270 derece sarar, rektumun önü çıplak kalır böylece kronik konstipasyonun önüne geçilir).
 • Sigmoid Rezeksiyon + Rektopeksi

Kolon, Rektum ve Anüs