Bernstein Testi (Asit Perfüzyon Testi)

Bernstein testi, gastroözofageal reflü tanısını kesinleştirmek için kullanılır. Test bir gastroenteroloji laboratuvarında yapılır. Nazogastrik tüp (NG) burundan takılarak özofagusa yerleştirilir. Seyreltilmiş hidroklorik asit (0.1 N HCl) nazogastrikten enjekte edilir ve hastada ağrı ve yanma hissine (reflüdeki gibi) neden olup olmadığı sorulur, ardından serum fizyolojikle yıkanır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Ya da 60-80 ml 0.1 N HCl, ve serum fizyolojik hastaya hangisi olduğu söylenmeden verilir. Hangi infüzyonun ağrı - yanma yaptığı sorulur.

Eğer hidroklorik asit semptoma neden oluyorsa, hastanın şikayetlerinin aiste maruziyetten (mide asitinin özofagusa reflüsünden) kaynaklandığı kesinleşmiş olur.

Günümüzde Bernstein testi artık nadiren uygulanmaktadır. Gastroözofageal reflü tedavisinde altın standart, 24 saatlik pH monitörizasyonudur.