CA 72-4 (Cance Antigen 72-4, Tumor associated glycoprotein (TAG) 72

CA 72-4 (Kanser Antijen 72-4 , TAG 72-4)
CA 72-4 (Kanser Antijen 72-4 , TAG 72-4)
  • CA 72-4 müsin benzeri bir proteindir.
  • CA 72-4 serum seviyeleri özellikle mide kanserinde yükselir, ve tanı ve takibinde kullanılır. CA 72-4 ün artışı ile mide kanserinin evresi doğru orantılıdır. Bu yüzden CA 72-4 seviyeleri ile prognoz arasında bağlantı vardır. Ameliyattan sonra tümörün tamamı çıkarılmışsa CA 72-4 normale iner. Relaps (nüks) durumunda hastaların %70 inde klinik (görüntüleme, muayene) tanıdan önce CA72-4 yükselir.
  • CA 72-4 ün yükseldiği benign hastalıklar: Pnömoni, pankreatit, karaciğer sirozu, over kistleridir.

Over Kanserinda CA 72-4 (TAG 72)

  • CA 125 ile birlikte kullanıldığında sensitivite artar.

Kolorektal Kanserde CA 72-4 (TAG 72)

  • Dukes evrelemesi ile arada bağlantı vardır. CEA ile beraber değerlendirildiğinde sensitivite artar.

Kaynaklar

  1. Elecsys® Cancer antigen 72-4 (CA 72-4) Ürün Broşürü, ©2011 Roche Diagnostics Ltd., CH-6343 Rotkreuz, Switzerland
  2. Mide Kanserinde Yeni Bir Tümör Markeri Olan CA 72-4'ün Yeri (THE ROLE OF CA 72-4, A NEW TUMOR MARKER IN GASTRIC CANCER) Vedat GÖRAL, Haluk YEŞİLBAĞDAN,  Abdurahman KAPLAN,  Dede ŞİT,  Murat ÇELİK. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006;26(1):3-8