Papiller Tiroid Kanseri (Karsinomu, Ca)

Bütün tiroid karsinomlarının %80’ini oluşturur. Yavaş büyür ancak malignite potansiyeli yaşla birlikte artar. Prognoz 50 yaşın üzerinde kötüdür. Genellikle tiroid bezinin sadece bir lobunda gelişir. Yavaş büyüse de, papiller kanserler sıklıkla boyundaki lenf nodlarına yayılır. Yine de, lenf nodlarına yayılan bu kanserler sıklıkla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ve nadiren ölümcül olabilir.

Papiller karsinomda hastaların çoğu ötiroid dir ve boyunda yavaş büyüyen ağrısız şişlik ile başvururlar. Çoğunlukla asemptomatiktir. Bazen kitlenin basısına bağlı eşlik eden dispne, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı görülebilir.

Tanıda ince iğne aspirasyon biyopsisi güvenilir ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Tümörün lenf nodlarına yayılma ve çevre dokulara invazyonundan şüpheleniliyorsa BT ve MRG ile değerlendirilir.

Papiller Tiroid Kanserinde Prognoz

AGES Skorlama Sistemi

 • Age (yaş)
 • Grade (histolojik)
 • Ekstratiroidal invazyon-metastaz
 • Size (tümör büyüklüğü)
 • Genç hasta, düşük histolojik grade, invazyon-metastaz olmaması, küçük tümör iyi prognozludur.

MACIS Skorlama Sistemi

 • Metastaz (uzak)
 • Age (yaş)
 • Completness of original surgical resection
 • Invasion (ekstratiroidal)
 • Size (cm)

AMES Skorlama Sistemi

 • Age (erkek <40, kadın <50)
 • Metastaz
 • Ekstratiroidal yayılma
 • Size of tumor (< 5 cm, > 5cm)

DeGroot Skorlama Sistemi

 • Class I: İntratiroidal
 • Class II: Servikal lenf nodu metastazı
 • Class III: Ekstratiroidal invazyon
 • Class IV: Uzak Metastaz

TNM Sınıflaması

 • TX: Primer tümör varlığı araştırılmadı (yetersiz görüntüleme)
 • T0: Primer tümör arandı bulunamadı (muayene, görüntüleme)
 • T1: Tümör < 2 cm T2: Tümör 2-4 cm T3: Tümör > 4 cm
 • T4: Ekstratiroidal invazyon
 • N0: Lenf nodu metastazı yok
 • N1: Lenf nodu metastazı var
 • M0: Uzak metastaz yok
 • M1: Uzak metastaz var

Papiller Tiroid Kanserinin Tedavisi

Tümör tiroidektomi materyalinde tesadüfen saptanmış ve 0,5 cm den küçükse lobektomi-istmektomi yapılmışsa bu cerrahi yeterli kabul edilir. Bunun dışındaki vakalarda genel kabul gören tedavi total tiroidektomi + radyoaktif iyot ile ablasyon (RAI) tedavisidir.

Diğer görüşe göre; tek tiroid lobunda lokalize, 1 cm’den küçük ve kapsül invazyonu olmayan papiller karsinomda tek yanlı lobektomi ve istmektomi yeterlidir. Yüksek riskli hastalarda total ya da subtotal tiroidektomi uygulanır. Metastaz ve lokal ilerlemiş tümörler olduğunda bu hastalara total tiroidektomi sonrası I131 taraması ve iyot ablasyon tedavisi uygulanır.