Karaciğer Hemanjiomu

Karaciğer hemanjiomu, karaciğerde en sık görülen benign solid tümördür. İçinde büyük boşluklar bulunana damar yumaklarıdır. Hemanjiomların içleri normal damarlardaki gibi endotelle kaplıdır. Karaciğer hemanjiomu kadınlarda daha sıktır. Görülme sıklığı % 2-20'dir. Karaciğer hemanjiomları, 1 cm den küçük de olabilir, 15-25 cm lik devasa boyutlara da erişebilir (kavernöz hemanjiom). 5-6 cm'den büyük karaciğer hemanjiomları karın ağrısı yapar. Karaciğer hemanjiomlarında spontan rüptür (kanama) nadirdir ve rezeksiyonun ana endikasyonu ağrıdır. Enükleasyon veya karaciğer rezeksiyonu yapılabilir. Tanı genellikle IV kontrastlı tomografi ve MR ile konur. Biyopsi yapılmamalıdır (kanar).