Sigmoid Volvulus

Sigmoid volvulus, sigmoid kolonun kendi mezenteri (sigmoid mezokolon) etrafında dönmesi ile oluşur, bu da kolon obstrüksiyonuna neden olur (kalın bağırsak tıkanıklığı). Uzun sigmoid kolon, dar mezo, sigmoid volvulusu kolaylaştırır. Genellikle düşkün, yaşlı erkeklerde görülür (ortalama yaş 70). Sigmoid volvulus, gastrointestinal sistemde görülen volvulusların en sık görülenidir. Sigmoid volvulus, tüm bağırsak obstrüksiyonlarının %8’inin nedenidir .

Sigmoid Volvulusun Belirtileri

Genellikle sinisi bir başlangıç olur; yavaş ilerleyen karın ağrısı, bulantı, abdominal distansiyon, gaz ve gaita çıkaramama ile karakterizedir. Kusma genellikle ağrıdan birkaç gün sonra ortaya çıkar. Sigmoid volvulusta karın ağrısı süreklidir, peristaltizmle beraber ağrı daha da artar ya da azalır. Sinsi prezentasyon nedeniyle, hastaların çoğu semptomların başlamasından üç ila dört gün sonra hastaneye başvurur.

Sigmoid Volvulusun Tanısı

Abdominal radyografilerde genişlemiş bir kolon loopu ve birkaç hava-sıvı seviyesi görülür. Bilgisayarlı tomografi, hem sigmoid volvulus tanısı koyar hemde diğer nedenleri gösterir (örneğin kolon kanseri).

Sigmoid Volvulusta Direkt Karın Grafilerinde Görülen Özel Bulgular;

  • Kahve Çekirdeği İşareti (Coffe Bean Sign): Kidney bean sign (barbunya) veya bent inner tube sign (iç lastik, şambrel, şambriyel işareti) olarak da bilinir. Caecal volvulus ve sigmoid volvulus karıştırılabilir. Caecal volvulusda tek hava seviyesi görülür sigmoid volvulusta birden fazla hava-sıvı seviyesi görülür.
  • Frimann-Dahl Sign: Sigmoid volvulusa doğru yaklaşan üç çizgi (volvlusa maruz kalan sigmoid kolonun ödemli duvarlarıdır. Ortadaki çizgi daha kalındır çünkü sigmoid kolon loopunun iki kolu burada birbirine değmektedir (çift cidar)).
  • Rektumda gaz görülmemesi

Sigmoid Volvulusta Bilgisayarlı Tomografide (BT) Görülen Özel Bulgular;

  • Hausturası olmayan gazla dolu bağırsak loopu (kapalı loop obstrüksiyonu)
  • Whirl Sign (Dönüş, burgu, burulma): Mezenterin dönmesi
  • Kuş Gagası İşareti (Bird’s Beak Sign): Rektal kontrast uygulandığında görülür

Sigmoid Volvulusun Tedavisi

İki hedef vardır; sigmoid volvulusun açılması ve tekrarlamasının önlenmesidir (%70 tekrarlar). Sigmoid volvulusun rektosigmoidoskop ya da kolonoskop ile açıldıktan sonra (%75-90 açılır) bağırsak temizliği yapılarak elektif olarak sigmoidektomi uygulanması uygun bir yaklaşımdır. Kolonoskopik detorsiyon başarısız olursa ya da peritonit bulguları varsa beklenmeden cerrahi uygulanır. Gangren ya da peritonit varsa Hartmann prosedürü uygulanır (Proksimal uç kolostomi açılır + distal, güdük olarak gömülür).

Kolon, Rektum ve Anüs