Diffüz (Distal) Özofageal Spazm (DES)

Distal özofagusta belli bir düzeni olmayan eş zamanlı kasılmalar (kontraksiyonlar) ile karakterizedir. Normalde özofagus kontraksiyonları gıdayı ilerletmek için koordineli bir biçimde (birbirini takip eden şekildedir) (vidalı pompa gibi).

Diffüz Özofageal Spazm Belirti ve Bulguları

Diffüz özofageal spazm, disfaji ve göğüs ağrısına neden olur. Akalazyadan farklı olarak DES de daha az disfaji, daha fazla göğüs ağrısı olur, hastanın genel durumunu daha az bozar.

Diffüz Özofageal Spazm Tanısı

Baryumlu Özofagus Pasaj Grafisi: Baryumun ilerlemediği, yutkunmayla eş zamanlı kontraksiyonlar ve tersiyer kontraksiyonlar görülür.

Özofageal Manometri: Manometrik anormallikler tüm özofagus boyunca görülebilir ancak daha çok özofagusun distal ⅔ ünde daha belirgindir. Geleneksel manometride, 10 kuru yutkunma sonrası, yüzde 20 veya daha fazla eş zamanlı kasılmalar ile tanımlanır (amplitüd> 30 mmHg). DES'li hastaların çoğu genellikle LES'in normal gevşemesine rağmen, hastaların yaklaşık üçte birinde yüksek istirahat basıncı veya eksik gevşeme (relaksasyon) saptanır.

Koroner İskemi Testleri: EKG, kardiak markerler ( CK-MB, troponin , troponin T, myoglobin)

Diffüz Özofageal Spazm Tedavisi

Medikal Tedavi

 • Proton pompa inhibitörleri (reflü de matilite bozukluğuna benzer ağrı ve disfajiye neden olabilir)
 • Kalsiyum kanal blokerleri
 • Nitratlar
 • Sildenafil
 • Diyet; Şikayetleri artıran gıdalar kesilebilir, gıdaların püre yapılması şikayetleri azaltabilir. Sıcak ya da soğuk gıdalar, fazla yemek, kırmızı şarap, baharatlar, sigara şikayetleri artırabilir.

Endoskopik Tedavi

 • Botoks enjeksiyonu
 • Balon dilatasyonu
 • Buji dilatasyonu

Cerrahi Tedavi

 • Tüm tedaviler başarısız olduysa cerrahi yapılabilir
 • Tüm özofagus boyunca miyotomi, (disfaji gelişimini önlemek için, alt özofagus sfinkteri de dahil). Torakotomi yada daha iyisi torakoskopik olarak uygulanabilir.
 • Myotomiye Nissen yada Dorr fundoplikasyon eklenir

Bitkisel Tedavi

 • Nane ekstraktı (nane yağı değil): Yemekken önce birkaç damla bir içeceğe damlatıp bunu içmek, sonra yemek, ağrıyı azaltabilir
 • Meyan kökü ve mentol ürünlerinin de özofagus kaslarında relaksasyon (gevşeme) sağlayabilir

Kaynaklar

1. Diffuse Esophageal Spasm. (Spastic Pseudodiverticulosis; Rosary Bead or Corkscrew Esophagus), Kristle Lee Lynch, Merck Manual Professional Edition (merckmanuals.com/professional/)| Content last modified Jul 2019

2. How to treat esophageal spasms, Jenna Fletcher, MedicalNewsToday (medicalnewstoday.com) April 28, 2018.