Özofagus

Özofagus

Özofagus, yemek borusu. Özofagus farinks ile mide arasında bulunan, erişkinde 25 cm uzunluğunda musküler bir kanaldır. Yutulan sıvıların veya besinlerin farinksten mideye geçişini sağlar. Özofagus 6. Servikal vertebra (C6) hizasında krikoid kıkırdağın alt sınırında başlar ve 11. Torakal vertebra (T11) hizasında midenin kardiak sfinkterinde sonlanır. Mide ile özofagusun birleştiği yerde bulunan ve müsküler bir halka şelinde olan kardiak sfinkter mideye besinlerin geçişini sağlar.

Özofagusun 3 bölümü vardır:

  1. Servikal Özofagus: Ortalama 5 cm’dir.(C6-T1-2 hizasında)
  2. Torakal Özofagus: Ortalama 20 cm’dir.(T1-2-T10 hizasında)
  3. Abdominal Özofagus: Ortalama 2 cm’dir.(T10-T11 hizasında)

Özofagus histolojik olarak mukoza, submukoza, muscularis ve fibröz tabakalarından oluşur. Özofagusun musküler katmanları iki tanedir. İçte sirküler kas tabakası, dışta longitudinal kas tabakası bulunur.

Özofagusun üst 1/3 kısmı çizgili kas, orta kısmı çizgili ve düz kas, alt kısmı ise düz kas yapısındadır.

Özofagusun 3 yerde anatomik darlığı vardır:

  1. darlık: Özofagusun girişinde krikofaringeal kas nedeniyle oluşan bir darlıktır.Özofagus çapının en dar olduğu yerdir.
  2. darlık: Sol ana bronşun ve arcus aortanın özofagusu çaprazladığı yerdedir.
  3. darlık: Özofagusun diafragmayı geçtiği yerdedir.

Yazan: Dr. Beril Nesli Kanat

Synonim(s):
özefagus
« Return to Dictionary