Benign (Selim) Özofagus Darlıkları

Benign özofagus darlığı, özofagustaki iyi huylu daralmadır, yutma güçlüğüne neden olur (disfaji). Benign özofagus darlığı tek başına bir hastalık değildir. Benign özofagus darlığı en çok uzun süren gastroözofageal reflüye bağlı olarak gelişir (yaklaşık %75). Bu yüzden bazan peptik darlık (striktür) olarak da adlandırılır. Gastroözofageal darlıkların tedavisi genellikle özofagus dilatasyonu ve bu asit baskılayıcı tedaviyi içerir.

Benign Özofagus Darlıklarının Nedenleri Striktürü (Darlığı, Daralması)

3 hastalık grubunda özofagusta darlık gelişir.

 1. Özofagus Duvarı Kaynaklı Daralmalar (İntrinsik Hastalıklar)
 2. Dış Basıya Bağlı Daralmalar (Ekstrinsik Hastalıklar):
  • Başka bir kanserin invazyonu (tiroid, mide, akciğer kanseri)
  • Büyümüş lenf nodu basısı.
  • Mediastinal fibrozis
 3. Alt Özofagus Sfinkteri (LES) İşlevini Bozan Hastalıklar

Benign (Selim) Özofagus Darlıklarında Klinik

Benign özofagus darlığının ana semptomu disfajidir (yutma güçlüğü). Bir hastalığa yönlenmek için disfajinin biraz irdelenmesi gerekir.

Disfaji Çeşitleri

 • Akut Disfaji
 • Orofaringeal Disfaji
 • Özofageal Disfaji
 • Solid - Sıvı Gıdalara Karşı Disfaji
 • Progresif - İntermittan Disfaji
 • Disfajiye eşlik eden semptomlar

Akut Disfaji: Gıdanın ya da yabancı cisimin, özofagusta takılmasına bağlıdır (impaction). Örneğin biftek, tavuk eti. Hemen müdahale edilmelidir.

Orofaringeal Disfaji

 • Hasta yutmaya başlarken zorluk yaşar
 • Hasta şikayetlerinin - takılmanın boynunda olduğunu gösterir
 • Gıda burnundan gelebilir
 • Oral disfonksiyon eşlik edebilir: Ağızdan salya akması, gıdanın dökülmesi, konuşma bozukluğu
 • Faringeal disfonksiyon eşlik edebilir: Gıdaların aspirasyonu (öksürmeye neden olur)

Özofageal Disfaji

 • Yuttuktan birkaç saniye sonra semptomlar başlar
 • Hasta gıdaların yemek borusunda takıldığını tarif eder

Sıvı Gıda Ağırlıklı veya Sıvı + Katı Gıdalara Karşı Disfaji: Özofagus motilite bozukluklarında görülür (özellikle akalazya)

Sadece Katı Gıdalara Karşı Disfaji: Özofagusta mekanik bir darlık göstergesidir. Genellikle 13 mm den daha fazla daralmalarda görülür.

Progresif Disfaji: Önce katı gıdalara karşı yavaş yavaş başlayıp ilerleyen ve en sonunda sıvılara karşı da gelişen disfaji, gastroözofageal reflüye bağlı darlıklarda ve özofagus-kardia kanserlerinde görülür. Kanserdeki progresyon (kötüleşme) daha hızlıdır.

Aralıklı (İntermittan) Disfaji: Özofageal ring ya da web de özofagus motilite bozukluklarında görülebilir.

Disfajiye Eşlik Eden Semptomlar

 • Retrosternal yanma
 • Kilo kaybı
 • Hematemez
 • Anemi
 • Regürjitasyon
 • Mikro-makroaspirasyon

Benign (Selim) Özofagus Darlıklarının Tanısı

 • Öykü; yukarıdaki disfaji çeşitlerine göre bir ön tanıya yönlenilir
 • Baryumlu özofagus grafisi
 • Üst gastrointestinal sistem endoskopisi
 • Özofageal manometri

Benign (Selim) Özofagus Darlıklarının Tedavisi

Benign özofagus darlıklarının yaklaşık %75’i gastroözofageal reflüye bağlıdır ve tedavisi dilatasyon + anti asit tedavidir (reflünün tedavisi). Özofagusun diğer benign darlıklarının tedavisi peptik darlıklardan daha zordur.

Benign Özofagus Darlıklarında Tedavi Seçenekleri

 • Mekanik dilatasyon (Özofageal dilatasyon)
 • Lezyon içine steroid enjeksiyonu
 • Özofageal plastik stentler
 • Emilebilir stentler (biodegradable)

Özofageal dilatatörler iki tiptir

 1. Mekanik dilatatörler (Buji); konik uçlulardır
  • Kılavuz tel üzerinden kullanılanlar (Savary-Gilliard)
  • Klavuz telsiz kullanılanlar (Maloney)
 2. Balon dilatatörler
  • Kılavuz tel üzerinden kullanılanlar (OTW; Over The Guidewirw)
  • Endoskopun içinden geçirilenler (TTS; Through The Scoope)