Gastrointestinal Sistem Kanamaları

Genel Bilgiler

 • Orofarinksden anüse kadar
 • Treitz Ligamanının üstü
  • Üst GİS kanamaları
 • GİS hastalıklarının
  • %30’un da kanama ilk belirti
  • 2/3’ünde daha önce kanama öyküsü yoktur.

Aşikar Kanamalar

 • Kanamalar 3 değişik formda gözlenir:
  • Hematemez
  • Melena
  • Hematokezya
 • Hematemez: Taze, parlak kırmızı veya kahve telvesi özelliğindeki kusmadır.
 • Melena: Parlak, siyah, kötü kokulu katrana benzeyen görünümlü gaita şeklinde kanamadır.
 • Hematokezya: Parlak kırmızı veya maun renginde gaita ile karakterize kanamadır.

Miktarına Göre GİS Kanamaları

 • Okült Kanamalar: Gizli kan, Demir eksikliği
 • Minör Kanamalar: 24 saatte 3Ü den az, kan transfüzyonu melena.
 • Majör Kanamalar: 24 saatte 3 ü den fazla, kan transfüzyonu hematokezya.

GİS Kanamasının Diğer Belirtileri

 • Postural Hipotansiyon
 • Hipotansiyon
 • Şok
 • Azotemi

Alt GİS Kanaması İle Üst GİS Kanaması Arasındaki Farklar

Üst GİS Kanaması, Alt GİS Kanaması
BUN Artmış Normal
Yakınma Hematemez/Melena Hematokezya
Gastrik Aspirasyon Kanlı Temiz
Barsak Sesleri Hiperaktif Normal

Üst GİS Kanamasında Tanı Yöntemleri

 • Öykü, Fizik Muayene
 • Laboratuar Yöntemleri
 • Endoskopi
 • Selektfi Anjiografi (0.5-2ml/dk)
 • Tc99 ile işaretli eritrositler ile Nükleer Sintigrafi

Üst GİS Kanamasının Nedenleri

 • Peptik Ülser
 • Akut Mukozal Lezyonlar
 • Özofagogastrik varisler
 • Cushing Ülseri
 • Curling Ülseri
 • Mallory-Weiss Send.
 • Özofajit
 • Barret Ülseri
 • Menetrier Hastalığı
 • Hematobilia
 • Hiatal Herniler
 • Tümörler
 • CRST Send. (Calsinosis, Raynaud Fenomeni, Sklerodaktili, Telanjiektazi)
 • Vasküler anomalilerArterioenterik fistüller

Peptik Ülser

 • %10-15’inde massif kanama görülür.
 • Duodenal ülserlere bağlı kanamalar 4 kat daha fazladır.
 • Arka duvardakiler genellikle kanama ile ortaya çıkar.
 • Marjinal ülserlerde görülebilir.
 • Mortalite tüm peptik ülser kanamaları için %5-10 arasındadır.
 • Kanama tekrarlamazsa %2’den aza iner.
 • %25 olguda kanama tekrarlar ve mortalite %25’e çıkar.
 • %5 olguda kanama devam eder ve mortalite %30’un üzerine çıkar.

Akut Gastrik Mukozal Lezyonlar (Akut Erozif Gastrit)

 • Mukozayı aşmayan bu lezyonlar genellikle mide korpus ve fundusunda, özellikle büyük kurvatur boyunca yerleşirler.
 • Alkol ve aspirin en sık mukozal lezyon yapan ajanlardır. Alkol gastrik salınımı arttırarak, aspirin ise hem Prostaglandin E2yi inhibe edere ve H iyonlarının geri emilimini arttırarak lezyonlara neden olurlar.
 • Cushing ülserleri ise stres ülserleri olarak değerlendirilir.
 • Yanık hastalarında oluşan ülserlere ise Curling Ülserleri denir. Yerleşim yerleri mide duodenum arasındadır.

Akut Erozif Gastritte Tedavi

 • Öncelikli amaç asit salınımının inhibisyonudur. Bu amaçla H2 reseptör blokerleri, omeprazol kullanılabilir. Bunlarla beraber antiasit ajanlarda denenebilir. B tedavideki amaç mide pH’ının 5 civarında tutulmasıdır.
 • Radyolojik olarak selektif embolizasyon denenebilir.
 • Endoskopik koagulasyon, skleroterapi, laser koagulasyon, siyanoakrilat veya sprey kristal kollagen uygulanabilir.
 • Konservatif yöntemlerle durdurulamayan kanamalrda cerrahi tedavi gündeme gelir. Cerrahi tedavinin vagotomi-drenaj ile total gastrektomi aralığında geniş bir yelpazede yapılabileceğini bilmek gerekir.

Özofageal ve Gastrik Varisler

 • Olguların %70’i masif karakterdedir, ilk atakta bile mortalite %30 civarındadır.
 • Olguların %50-70’i ikinci defa kanar.
 • Varislerin içindeki basıncın artışı ve damar duvar erozyonu kanamanın nedenidir.
 • Tedavide vazopressin kullanılır. Sistemik etkilerinin azaltmak için nitrogliserin verilebilir. Somatostatinde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Skleroterapi ve varisler üzerine Sengstaken-Blakemore tüpü ile basınç uygulamak diğer tedavi alternatifleridir.
 • Cerrahi tedavi yöntemleri ancak konservatif diğer tedavilerden yanıt alınamadığında başvurulur.

Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları

 • Hemoroid, Anal Fissür
 • Meckel Divertikülü
 • İntestinal Duplikasyon,
 • Jejunal Polipler
 • Kolon Karsinomu
 • Divertikülozis
 • Vasküler Ektaziler

Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Tanı

 • Öykü-Fizik İnceleme
 • Hematokrit, BUN, Koagulasyon Profili
 • Anoskopi-Sigmoidoskopi
 • Nazogastrik Aspirasyon-Endoskopi
 • Kolon Grafisi
 • Kolonoskopi
 • Tc 99 sülfür kolloid sintigrafisi
 • Arteriografi
 • Enteroklizis

Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Yeri Tespit Edilememişse Cerrahi Tedavi

 • Sol hemikolektomi
 • Körlemesine segmenter kolektomi
 • Radikal subtotal kolektomi
 • Multipl kolostomiler