Konservatif

Konservatif

Konservatif, tıpta takip etmek ya da ilaç tedavisi yapmak anlamında kullanılır. Cerrahi tedavinin zıddıdır.

Konservatif tedavi cerrahi veya diğer invaziv prosedürleri (işlemleri) uygulamadan yapılan tedavidir. Konservatif tedavi çoğu zaman ilaç tedavisi anlamında kullanılır.

Konservatifin kelime anlamı tutucu geleneklere bağlı demektir (conservative).

Konservatif yaklaşımın tıbbi jargonda ki diğer anlamları şunlardır; radikal olmayan, agresif olmayan, klasik (köklü, well-established)) yaklaşım.

Konservatif tedavi nadiren, sadece hastalık semptomları hafifletmek ya da yok etmek için kullanılan tedavi, yani semptomatik tedavi anlamında da kullanılır.

Konservatif kelimesinin anlamı tartışılan konuya göre değişir. Örneğin bir hastanın tedavisi ile ilgili tartışılıyorsa ve birisi bu hastada konservatif kalalım diyorsa, bu, hastayı ameliyat etmeyelim demektir (ilaç verelim veya takip edelim).

Eğer bir hastanın tanısı ile ilgili konuşuluyorsa, konservatif kalalım demek, teşhis koymak için, biyopsi yapmayalım, görüntüleme ya da diğer yöntemleri kullanalım anlamına gelir (tıpta görüntüleme; ultrasonografi, direkt grafi, BT, MR gibi radyolojik teknikleri kapsar).

« Return to Dictionary