Stres Ülseri

Birçok stres tipinde , midede birkaç saat içinde erozyonlar ortaya çıkabilir. Çoğu erozyon asemptomatiktir. Ancak %10 u kanar ya da bazan delinir. Stres ülserinin görüldüğü klinik durumlar şunlardır

  • Curling ülserleri (geniş yanığı olan hastalarda görülen stres ülserleri)
  • Ağır sepsis
  • Cushing ülserleri (kafa travması, hemoraji ya da cerrahisi geçirenlerde görülen stres ülserleri)
  • Şok
  • Yoğun bakım hastaları