Özofageal Ring (Schatzki Halkası)

Özofagus halkası (Özofageal Ring, Schatzki Halkası), özofagus lümenini daraltan konsantrik (çepeçevre), 2-5 mm kalınlığındaki dokudur (yani web den daha kalın ve simetriktir). Genellikle distal özofagusta bulunurlar. Schatzki halkaları genellikle mukoza kaynaklıdır, nadiren kas kökenlidir (alt özofagus sfinkterindeki müsküler hipertrofi nedeniyle). En sık görülen özofagus halkası, Schatzki halkasıdır, mukoza halkasıdır, skuamokolumnar bileşkededir (Z çizgisi). Bazı çalışmalara göre Schatzki halkası bulunanların %97 sinde hiatal herni de saptanmıştır.

Özofagus webleri, özofagus lümenini kısmen tıkayan (hilal şeklinde), zar gibi yapılardır (kalınlığı 2 mm den incedir). Genellikle servikal özofagusun ön tarafından kaynaklanır.