Venöz Trombozembolizm (Derin Ven Trombozu & Pulmoner Emboli)

Venöz tromboembolizm (VTE), hem derin ven trombozu (DVT), hem de bunun neden olduğu pulmoner emboliyi içeren iki hastalıktan oluşur. Venöz tromboz bacak derin venlerinde oluşur, koparak akciğere oturur (pulmoner atrer). Ölümcül bir hastalıktır. Hastanede yatan hastalarda daha sık görülür. Genellikle gözden kaçar.
 • Virchow triadı tromboza neden olur (staz, endotel hasarı ve hiperkoagülobilite).
 • Yoğun bakımda yatanların % 30 unda DVT vardır
 • Pulmoner emboli gelişen çoğu hasta elektif cerrahi geçiren hastalardır
 • Uygun proflaksi, DVT ve buna bağlı pulmoner emboli ölümlerini engeller

Proflaksi uygulanması gereken durumlar nelerdir?

DVT (Venöz Tromboembolizm) Proflaksisi
DVT (Venöz Tromboembolizm) Proflaksisi
 • Majör genel cerrahi işlemler: 30 dk dan uzun sürecek, genel anestezi altında torasik ya da abdomimal cerrahi
 • Beyin cerrahi ameliyatları
 • Koroner arter bypass cerrahisi
 • Jinekolojik maligniteler
 • Majör ürolojik cerrahi
 • Multipl travma
 • Kalça kırığı
 • Spinal kord yaralanmasıkonjestif kalp yetmezliği
 • Akciğer yetmezliği
 • Diğer risk faktörleri
  • DVT öyküsü
  • > 40 yaş
  • Obezite
  • Uzamış immobilizasyon
  • Hormon replasman tedavisi

Proflakside uygulanan yöntemler

 • İntermittent pneumatic compression
 • Elastik bandaj ya da diz üstü varis çorabı
 • DMAH (düşük molekül ağırlıklı heparin)
 • Heparin
 • Oral antikoagülanlar
 • Fondaparinux sodyum (F X inhibitörü) (Majör ortopedik cerrahi)
 • Vena kava filtresi
  • Antikoagülasyon kontrendikasyonu olanlar
  • Rekürren pulmoner embolisi olanlar