İskemik Kolit (Kolonik İskemi)

İskemik kolit kolonun tümünün ya da bir kısmının kan akımının bozulması (iskemi) ile ortaya çıkar. İskeminin ağırlığına göre değişik klinik sendromlar ortaya çıkar. İnce bağırsak iskemisinden farklı olarak genellikle ana damarlarda tıkanma olmaz. Daha küçük damarlarda tıkanma olur.

Tüm kolon bölgelerinde iskemi gelişebilir ancak iskemik kolit en çok splenik fleksurada görülür. İskemik kolit en az rektumda görülür (zengin kollateraller (damar ağı)).

İskemik Kolitin Nedenleri

  • Nonoklüzif Kolonik İskemi (%95): Genellikle geçicidir, uzun sürerse transmural nekroza neden olabilir. En çok splenik fleksura ve sigmoid kolonda görülür (kollateral az)
  • Embolik ve Trombotik Arteryal Oklüzyon: Genellikle ince bağırsak iskemisi ile beraber olur.
  • Mezenterik Ven Trombozu: Nadirdir

Kolonik İskemi Tipleri

Akut Kolonik İskemi

Genellikle sol kolonda gelişir. Karın sol tarafında ağrı vardır ve yaklaşık 24 saat sonra rektal kanama ya da kanlı ishal ortaya çıkar. Karın ağrısı olmadan rektal kanama ya da tersi de görülebilir.

Kronik İskemik Kolit

İskemi daha hafiftir ancak daha uzun sürer ya da iskemik ataklar şeklinde görülebilir. Bu tür hastalarda tekrarlayan karın ağrısı, kanlı ishal atakları, zayıflama, kolonik ülserler ve kolonda darlık (striktür) görülebilir.

Aşağıda farklı bir sınıflama daha var. Kolonik iskeminin klinink çeşitleri hakkında bilgi vermesi bakımından buraya aldık. Kolonik iskemi reversibl ya da irreversibl olabilir (*).

Kolonik İskemi Tipleri

  • Reversible iskemik kolopati (submukozal ya da intramural kanama)
  • Reversible ya da transient (geçici) iskemik kolit
  • Kronik ülseratif iskemik kolit
  • İskemik kolonik striktür
  • Fulminan kolit

(* Shackelford’s Surgery of The Alimentary Tract, 4. Baskı, Cit IV, Sayfa:87)

Kolon, Rektum ve Anüs