Kolanjit

Kolanjit safra yollarının enfeksiyonudur. Ciddi bir enfeksiyondur, hatta ölümcül olabilir (%5-10). Kolanjit, ilk olarak 1877 yılında Jean M Charcot (Fransız Nörolog) tarafından farkına varılmış ve bulguları ateş, sarılık ve sağ üst kadran olarak tanımlamıştır (Charcot triadı). Bu bulgulara hipotansiyon (şok) ve konfüzyon (şuur bulanıklığı) eklendiğinde Reynold pentad’ı denir.

Kolanjitin en sık karşılaşılan nedenleri, koledokolitiazis, bilier stentler, bilier ameliyatlardır. Kolanjit erken antibiyotik tedavisi ve gerektiğinde safra yolu drenajı ile tedavi edilir.

Kolanjitin Belirtileri

Koledokolitiazis ya da bilier stent-cerrahi öyküsü olan hastada, titremeyle yükselen ateş (%95), karında sağ üst kadran ağrısı (%90) ve sarılık (%80) görülür.

Kolanjitin Tanısı

En sık görülen laboratuvar bulguları lökositoz, hiperbilirubinemi, ALP yüksekliğidir. Karaciğer enzimleri de yükselebilir. Kan kültürü %50 pozitiftir (üreme olur). Safra kültürlerinin hemen tamamında üreme olur (%60 polimikrobiyaldir; en çok, E. coli, klebsiella, enterokoklar, bacteroides fragilis ürer). Görüntüleme yöntemi olarak, USG (ultrasonografi), BT (bilgisayarlı tomografi), MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi), ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi), PTK (perkütan transhepatik kolanjiografi) uygulanabilir.

Kolanjitin Tedavisi

Hastaneye yatırılarak parenteral geniş spekturumlu antibiyotik uygulanır. Bilier dekompresyon (basıncın azaltılması) ve drenaj gerekebilir; safra yoluna endoskopik stent ya da nazobilier dren takılabilir (ERCP), PTK yapılabilir.