Drenaj

Drenaj (Tıp)

Drenaj; sıvının boşalması, boşaltılması. Bunu örneklerle daha iyi açıklayabiliriz.

Apse drenajı; apsenin bistüri ile kesilerek (açık drenaj) boşaltılması. Ya da özellikle derinde mesela karın içinde olan apselerin ultrason ya da bilgisayarlı tomografi yardımı ile konulan bir kateterle boşaltılması (perkütan drenaj).

Kapalı drenaj; havanın, sıvının ve bakterilerin giremeyeceği şekilde uygulanan (hava/su geçirmez) drenaj. Örneğin, ampiyem drenajı, toraks tüpü ile ya da daha ince perkütan drenaj kateterleri ile yapılabilir.

Mide drenajı yada drenaj ameliyatı; midenin boşalmasını sağlayan/kolaylaştıran bir işlemdir. Ülserli hastalarda mide asitini azaltmak için Vagotomi yapılır (mide siniri kesilir). Ama bu durumda hastaların beşte birinde midenin boşalmasında (drenajında) gecikme olur ve kişiyi kusturur. Mide boşalmasını (drenaj) sağlamak için ya mide çıkışı (pilor) genişletilir (piloroplasti), ya da bir ince bağırsak getirilip mideye dikilir (gastrojejunostomi). Vagotomiye drenajın eklenmesi gerektiğini ima etmek için bu ameliyatlar, vagotomi+drenaj ameliyatı olarak geçer.

Postüral drenaj, hastaya çeşitli pozisyonlar verilerek, bronşiyal hava yollarındaki salgıların drenajını kolaylaştırmak. Postüral drenajda, sekresyonları trakeaya doğru hareket ettirmek için yerçekiminden faydalanılır. Bu sırada hastanın sırtına hafifçe vurulur ve hasta öksürtülür.  Hasta otururken sırta vurulur ve öksürtülürse üst bronşlar, hasta yüzüstü/başaaşağı yatırılıp vurulursa alt ve arkadaki bronşlar drene olur (boşalır). Pozisyon seçimi, gerekirse radyolojik çalışmaların yardımıyla yapılır.

Lenfatik drenaj; bir organın lenfatik drenajından bahsedildiğinde genellikle hangi lenf nodlarına akımın olduğu üzerinde durulur. Onkolojik (kanser) cerrahide kitle ile berber, lenfatik drenajın olduğu lenf nodları da çıkarılmalıdır.

« Return to Dictionary