Çekal Volvulus

Çekal volvulus, çıkan kolonun mobil olmasından kaynaklanır, bağırsak obstrüksiyonuna neden olur. Rotasyon, ilekolik damarların çevresinde gelişir, bu yüzden kolayca gangren gelişir. Çekal volvulus, tüm intestinal volvulusların %10’unu oluşturur.

Çekal Volvulus Tipleri

  • Tip I: Aksiyel çekal volvulus, çekum uzun ekseni etrafında saat yönünde döner, çekum sağ alt kadrandadır.
  • Tip II: Loop çekal volvulus. Çekum ve terminal ileum birlikte saat yönünün tersine döner, çekum sağ üst kadrandadır.
  • Tip III: Çekal baskül. Çekum yukarıya doğru katlanır.

Tip 1+2 %80 sıklıkta, Tip 3 %20 sıklıkta görülür. Çekal volvulus tipleri klinik olarak birbirinden ayrılamaz.

Çekal Volvulusun Belirtileri

Kliniği çok değişken olabilir. Ara sıra olan karın ağrısı ataklarından, obstrüksiyon > gangren > perforasyon > fekal peritonite kadar katastrofik tablolar görülebilir.

Çekal Volvulusun Tanısı

Yukarıdaki belirtilerle beraber, bilgisayarlı tomografi (BT) ile %90 tanı konur, diğerlerinde laparotomide tanı konur.

Çekal Volvulusun Tedavisi

Çekal volvulusun tedavisi cerrahidir. Baryumla ya da endoskopik redüksiyonun başarısı %5’in altındadır, perforasyona neden olabilirler, bu yüzden yapılmamalıdır. Çekum nekrozu varsa sağ hemikolektomi yapılır. Çekumda nekroz yoksa ve hastanın durumu iyiyse sağ hemikolektomi yapılır, hastanın hemodinamisi bozuksa ameliyatı hızlı bitirmek için çekopeksi yapılır.

Kolon, Rektum ve Anüs