Ülseratif Kolitin Komplikasyonları

  • Ciddi kanama
  • Perforasyon
  • Osteoporoz
  • Fulminan kolit
  • Toksik megakolon
  • Striktür (darlık)
  • Kolon kanseri
  • Büyüme gelişme geriliği (çocuklukta)
  • Primer sklerozan kolanjit

Ciddi Kanama: Ülseratif kolitli hastaların yaklaşık %10 unda ciddi kanamalar olabilir, bunların da yaklaşık üçte birinde kanama durmaz ve acil kolektomi gerekir.

Osteoporoz: Ülseratif kolitin kendisi osteoporoz yapmaz ancak uzun süre steroid kullanımı ve süt ürünlerinin tüketilmemesi (semptomlara neden olduğunu zannederek) osteoporoza neden olur.

Ülseratif kolitte kolon kanseri; risk 7-30 kat artmıştır. Risk hastalığın süresi ve kolonik tutulumun yaygınlığı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle hastalığın 8-10. yılından sonra her iki yılda bir, 20. yıldan sonra her yıl kolonoskopi yapılmalıdır. Lezyon görülmese bile her 10 cm de bir biyopsi alınır.

Büyüme Gelişme Geriliği: Ülseratif kolitin kendisi ve kullanılan ilaçlar (steroidler, sitostatikler) büyüme gelişme geriliği ve puberte gecikmesine neden olabilir.

Fulminan (Ülseratif) Kolit (Toksik Kolit): Belirtileri; karın ağrısı ve karında şişlik (distansiyon), yüksek ateş, iştahsızlık, bulantı-kusma, günde 10 dan fazla dışkılama, ciddi kanama. Fulminan kolitte, hastalık (inflamasyon) mukozadan kas tabakasına ilerlemiştir, bir sonraki aşama toksik megakolon ve sonra perforasyon dur.

Toksik Megakolon: Fulminan (toksik) kolitte kolon çapı 6 cm den geniş, çekum çapı 9 cm den geniş ise, toksik megakolon gelişmiş demektir. Perforasyonun eli kulağındadır.

Perforasyon: Kolon perforasyonu hemen her zaman toksik megakolona bağlı gelişse de nadiren diğer ataklar sırasında da olabilir. Perforasyon ve sonrasında gelişen peritonitin mortalitesi %50 civarındadır.

Primer Sklerozan Kolanjit: Crohn hastalarının yaklaşık %2 sinde, ülseratif kolit hastalarının ise yaklaşık %7’sinde görülen nadir bir hastalıktır. Primer sklerozan kolanjitlerin %90’ı inflamatuar bağırsak hastalıklarında gelişir (Bunlarında %80’i Ülseratif kolite, %10’u Crohn hastalığına, %10’u indetermine kolitte gelişir).

Belirtiler arasında yorgunluk, kaşıntı, sarılık ve kilo kaybı yer alır. Tedavi genellikle karaciğer transplantasyonudur ve ursodeoksikolik asit adı verilen bir ilaç da kullanılabilir.

Striktür (Darlık): Ülseratif kolitte nadiren benign striktür (darlık) gelişir. Benign darlıklar, tekrarlayan ülseratif kolit ataklarına ve kas hipertrofisine bağlıdır, en sık rektosigmoid kolonda görülür. Aksi ispat edilene kadar strüktürler kolon kanseri kabul edilmelidir (yani kolonoskopi yapılmalı ve biyopsi alınmalıdır). Striktür semptomatikse, cerrahi tedavi uygulanır.

Kolon, Rektum ve Anüs