Hemorgam - Tam Kan Sayımı (Normal Değerleri)

BK (4-10 bin/µL)
Hb (13.5-17 g/dl)
Htc (%40-50)
Plt (150-400 bin/µL)
MCV (80-95 fL)
Nötrofil (%40-75)
Kanana Zamanı (2-5 dk)
Pıhtılaşma Zamanı (2-6 dk)
PT (9.5-12.5 sn)
APTT (25.5-38.5 sn)
INR (1)
CRP ()
Sedimantasyon (E=Yaş/2, K=(yaş+10)/2)
Fibrinojen (2-4 g/L)

Tam Kan Sayımı ve Normal Değerleri (Complete Blood Count, CBC, Hemogram)

Tam kan sayımı, genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve anemi, infeksiyon, lösemi gibi çok çeşitli hastalıkların tanısında kullanılır.

Tam kan sayımında nelere bakılır: Tam kan sayımı, beyaz küre (lökosit), kırmızı küre (eritrosit), hemoglobin, hematokrit, trombosit (platelet) sayımını kapsar.

Tam kan sayımında, hemoglobin ve eritrosit sayısının düşüklüğüne anemi denir. Anemi, halsizlik ve yorgunluğa neden olur. Anemi, çeşitli vitamin (B12) ve demir eksikliği, kan kaybı (GİS, menoraji) yada diğer altta yatan hastalıklara bağlıdır.

Tam kan sayımında, eritrosit fazlalığına eritrositoz denir. Hemoglobin ve hematokrit düzeyi de artmıştır. Genellikle polistemia vera ve kalp hastalıklarına bağlıdır.

Tam kan sayımında, beyaz küre düşüklüğü yani lökopeni, otoimmun hastalıklarda, kanserlerde, kemik iliği hastalıklarında, kemoterapide ve sepsiste saptanır.

Tam kan sayımında, beyaz kürenin yüksekliği (lökositoz), genellikle infeksiyon (bakteriyel ya da viral) ya da inflamasyon göstergesidir. Lökositozun diğer nedenleri, ALL (akut lenfositik lösemi), AML (akut myeloblastik lösemi), alerji, KLL (kronik lenfositik lösemi), KML (kronik myelositik lösemi), kortikosteroid ve adrenalin gibi ilaçlar, myelofibroz, polistemia vera, romatoid artrit, sigara, tüberküloz.

Tam kan sayımında, beyaz küre, eritrosit ve trombasitin üçünün birinden düşmesine pansitopeni denir. İki hücrenin düşmesine bisitopeni denir. Pansitopeni ile aynı şekilde değerlendirilir.

 

Kaynaklar

  1. NCBI (PubMed) MeSH Database, Blood Cell Count 
  2. Mayo Clinic, Tests and Procedures. CBC with Differential, Blood