Tiroidektomiler

Tiroidektomi Çeşitleri

Tiroidektomi çeşitleri
Tiroidektomi çeşitleri: Lobektomi, total tiroidektomi, subtotal tiroidektomi, near total tiroidektomi.
  • Ekstrakapsüler Tiroidektomi: Ekstrakapsüler termi, bir tiroid lobu ya da tiroidin tamamının, anatomik kapsülüyle beraber çıkarıldığını vurgular. Bu ameliyat yapılırken laringeal sinirler izole edilip korunmuştur ve geride eser miktarda da olsa hiç doku kalmamıştır (tarama sintigrafisinde hiç doku görülemez). Oysa sinir yaralanır korkusu ile, sinir izole edilmeden kapsülün içinden tiroidektomi yapıldığında, ne kadar çabalansada geride bir miktar tiroid dokusu kalacaktır. Sağ ya da sol lobektomi ve total tiroidektomi ekstrakapsüler olarak yapılır. Geride az miktarda da olsa doku kalması, radyoaktif iyot tedavisi alacak hastalarda istenmeyen bir durumdur.
  • Lobektomi (Hemitiroidektomi): Sağ ya da sol lobektomi diye adlandırılır. İlgili lobun tamamının çıkarılması anlamına gelir.
  • Total Tiroidektomi: Sağ + sol lobektomi olarak düşünebiliriz. Total tiroidektomi yaparken genellikle istmus bölünmeden tiroid bir bütün olarak çıkarılır.
  • İstmektomi (İstmusektomi): Tek başına istmus çıkarılmaz ama genellikle sağ veya sol lob çıkarılırken istmektomi de eklenir.
  • Subtotal Tiroidektomi: İlgili lobda 7-8 gram doku bırakılır.
  • Near Total Tiroidektomi: İlgili lobda 1 gr ya da daha az doku kalır.
  • Hartley Dunhill Operasyonu: Bir tarafa total, diğer tarafa subtotal tiroidektomi.