Enterokolit (Enfeksiyöz Kolit, Koloenterit)

Hem ince bağırsak hem de kolonun özellikle mukozalarının infeksiyonudur. İnfeksiyona, bakteri, virüs, mantar, parazit neden olabilir. Enterokolitin belirtileri diyare, bulantı-kusma, karın ağrısı ve ateştir.

Enterokolit Tipleri

  • Nekrotizan Enterokolit
  • Antibiyotiğe Bağlı Enterokolit
  • Psödomembranöz Enterokolit
  • Hemorajik Enterokolit

Kolon, Rektum ve Anüs