Gastrit

Gastrit terimi bir çöp sepeti gibidir. Her türlü hazımsızlık, epigastrik ağrı, gastroskopide görülen mide mukozasındaki değişikliklerde hep gastrit yakıştırması yapılır. Bu karışıklığa açıklık getirelim. Aslında burada gastropati ve gastrit diye iki terim kullanılması gerekir.

Gastrit, midenin patolojik incelemesinde mide mukozasında inflamasyon görülmesidir (İnflamasyon = iltihabi reaksiyon, bölgede iltihap hücreleri (lökosit) vardır) .

Gastropati, mukozada hasar ve rejenerasyon alanlarının görülmesidir (ciddi bir inflamasyon olmaksızın).

Gastrit genellikle infeksiyon (en sık H. pylori) ve otoimmun hastalıklarda ortaya çıkar.

Gastropati genellikle eksojen irritanlara bağlıdır (dış etkilere); örneğin safra reflüsü, alkol, aspirin ve diğer NSAİD ler. Gastropati iskemi ya da strese bağlı da gelişebilir.

Akut (Erozif) Gastrit (Gastropati)

Diğer adlandırmalar; akut süperfisyal (yüzeyel) gastrit, akut hemorajik gastrit, akut erozif gastrit dir. Yukarıdaki tanımlamamıza göre aslında gastropati ile eş anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Asemptomatik olabildiği gibi ciddi kanamalara da neden olabilir.

Kronik Helicobacter Pylori Gastriti

Kronik H. pylori gastriti, dünya nüfusunun üçte ikisini etkiler ve insanlarda en yaygın kronik inflamatuar bozukluklardan biridir. Kronik H. pylori gastriti; peptik ülser, mide kanseri ve MALT lenfoması riskini artırır.

Metaplastik (Kronik) Atrofik Gastrit (Gastrik Atrofi)

İnflamasyona ek olarak mukoza incelmiş, glandüler atrofi ve metaplazi söz konusudur (metaplazi, hemen her zaman intestinal metaplazi şeklindedir). Kronik gastrit şu hastalıklarla birlikte bulunur.

  • Pernisiyöz anemi
  • Mide ülseri
  • Mide kanseri
  • Subtotal gastrektomi
  • Sağlıklı, yaşlı bireylerde

Granülomatöz Gastrit

Bir granülomda, histiyosit, lenfosit ve plazmosit infiltrasyonu bulunur (granülomatöz inflamasyon). Böyle granülomlar midede görüldüğünde, granülomatöz gastrit olarak adlandırılır. Granülomatöz gastrit, bir kronik gastrit tipidir ve enfeksiyöz, noninfeksiyöz veye idiopatik olabilir. Aşağıdaki hastalıklar granülomatöz gastrite neden olabilir:

  • Crohn hastalığı
  • Sarkoidoz
  • Maltoma (MALT lenfoması)
  • H. pylori