Tiroglobulin, Tg (Normal Değeri: 1.5-30 pmol/L)

Tümör markerleri
Başlıca kullanılan tümör markerleri; tiroglobulin (Tg), kalsitonin, PTH, AFP, CA72-4, CA 19-9, CEA, PSA, CA 15-3, CA 125.
  • Tiroglobulin (Tg), diferansiye tiroid kanserlerinin (papiller ve foliküler) cerrahi tedavi ve radyoaktif iyot ablasyonu sonrasında takipte kullanılır.
  • Tiroglobulin (Tg) tiroide has bir glikoproteindir. Tiroid foliküllerinde, tiroksin (T4) ve triiodotironin (T3) üretiminde rol alan bir bileşiktir. T3 ve T4 kana salgılanacağı zaman, tiroglobulin tirositlerce reabsorbe edilir ve parçalanır. Yine de az bir miktar tiroglobulin T3 ve T4 ile ile beraber dolaşıma karışır.
  • Tiroglobulin (Tg) düzeyinin arttığı benign hastalıklar: Guatr, Graves hastalığı, tiroiditler.
  • Total tiroidektomi ve radyoaktif iyot tedavisinden sonra, tiroglobulin (Tg) düzeyi ölçülemeyecek seviyeye veya çok düşük düzeylere gerilemelidir. Total tiroidektomili hastada serum tiroglobulin (Tg) düzeyi 1 pmol/L altında olmalıdır.

Kaynaklar

  1. NCBI (PubMed) MeSH Database, Thyroglobulin
  2. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Thyroglobulin, Tumor Marker, Serum