Mallory Weiss Sendromu (Tear, Yırtığı)

Mallory Weiss sendromu şiddetli kusmalara bağlı gelişir. Özofagus (yemek borusu) distalinde (son kısmında) ve mide proksimalinde (başlangıcında) uzunlamasına mukozal laserasyon gelişmesidir (yırtık, intramural disseksiyon). Yırtıklar çoğunlukla (%70) bir kanamaya da neden olur (submukozal arterlerden, hematemez şeklinde kanama). Mallory-Weiss sendromu, üst gastrointestinal sistem kanamalarının % 1-15’inin nedenidir. Şiddetli kusmanın nedeni çoğunlukla ağır alkol kullanımıdır. Hiatal hernisi olanlarda yırtılmanın daha kolay olduğunu belirten araştırmalar da mevcuttur. Gebeliğe bağlı kusmalar, karaciğer sirozuna bağlı kusmalar, ıkınma, ağır kaldırma, ciddi öksürük nöbeti, nazogastrik tüp takılması ve gastroskopide Mallory Weiss yırtıklarına neden olabilir.

Mallory Weiss Sendromunun Belirtileri

Mallory-Weiss sendromu olan hastalar genellikle hematemez şikayeti ile başvururlar (kanlı kusma; kırmızı taze kan veya sindirilmiş kahve telvesi şeklinde kan). Kanamaya göğüs ve epigastrik ağrı eşlik edebilir. Hastadan anemnez alındığında, öncesinde kansız kusma, öğürme, öksürük, ıkınma öyküsü verirler.

Mallory Weiss Sendromunun Tanısı

Endoskopide, distal özofagustan başlayıp kardiaya uzanan, uzunlamasına mukozal bir yırtık (%70) ya da yırtıklar (%30) görülür, hiatal herni eşlik edebilir. Bu yırtıklar 24-48 saat içinde iyileşir. Bu yüzden endoskopi geciktirilirse görülmezler.

Mallory Weiss Sendromunun Tedavisi

Kanama ciddi ise hemodinamik stabilizasyon için hasta yatırılmalıdır. Endoskopide aktif kanama varsa skleroterapi uygulanır. Medikal tedavi olarak ciddi kanamalarda intravenöz proton pompası inhibitörü (2x1), hafif ya da durmuşsa ayaktan oral proton pompası inhibitörü (2x1). Gerekliyse antiemetikler de tedaviye eklenir.

Mallory Weiss Sendromu ile Boerhaave Sendromunun Farkı

  • Her iki sendrom da eforla (şiddetli kusmalara bağlı) gelişir.
  • Mallory Weiss sendromunda özofagus distalinde ve mide proksimalinde uzunlamasına mukozal laserasyon gelişr (yırtık, intramural disseksiyon).
  • Boerhaave sendromunda ise özofagusun tam kat yırtılması yani perforasyonudur.
  • Mallory Weiss sendromlu hastalarda hematemez en önemli klinik bulgudur.
  • Boerhaave sendromlu hastalarda subkutan, mediastinal, peritoneal amfizem (hava) görülür