Skleroterapi

Skleroterapi

Skleroterapi, hasta damar içine, damarı tıkayan ve büzüştüren ilaç enjekte edilmesidir.

Skleroterapi, damarların reaksiyon sonucu tıkanmasına neden olan kimyasal maddenin genellikle toplardamar içerisine enjekte edilmesi işlemidir.

Skleroterapi günümüzde yüzeyel bacak varislerinden , akut gastrointestinal kanamalarına kadar bir çok alanda kullanılmaktadır (peptik (duodenal) ülser kanamalarında endoskop yardımıyla uygulanır). Gastrointestinal kanamalara örnek olarak portal hipertansiyonu olan hastaların üçte birinde özefagus-mide varislerine bağlı üst gastrointestinal kanama ortaya çıkar.  Varis kanamasını durdurmada kullanılan cerrahi olmayan başlıca yöntemlerden biri endoskopik skleroterapidir.

Skleroterapi derideki yüzeysel küçük varis ve kılcal damarlara uygulandığında tıbbi ve kozmetik açıdan yüksek başarılı sonuçlar vermektedir ancak büyük damarlar içine uygulandığında çok etkili olmamaktadır . Dolayısıyla işlem küçük damarlar ve kılcal damar tedavisinde daha güvenilir ve başarılı bir yöntemdir. Skleroterapi uygulandığında, varis içine ince iğne ile girilerek uygun dozda ilaç verilir. Daha sonra varis üzerine baskı yapacak biçimde sargı sarılır (elastik bandaj). Bir kaç gün sonra ise varis çorabına geçilir. Zamanla varise neden olan damarlar tamamen kaybolur.

Skleroterapi genel anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. Sadece, işlem bölgesine lokal anestezik kremler uygulanabilir. Tedavi edilecek damarın çapı küçükse düşük konsantrasyonlu ilaçların, büyük damarlar içinse yüksek konsantrasyonlu ilaçların kullanılması önerilmektedir. Sıvı sklerozan ajan doğrudan enjekte edilebileceği gibi hava ile karıştırılarak köpük olarak da enjekte edilebilmektedir. Köpük formundaki uygulamaların, ilaç miktarını azaltıp damar endoteli ile temas süresini arttırarak daha etkin bir skleroterapi sağladığı düşünülmektedir. Bu nedenle, kılcal damarlar ve retiküler venler için sıvı skleroterapi, varislerin tedavisinde ise köpük skleroterapi daha çok tercih edilmektedir.

Yazan: Dr. Ömer Erkan Karip

« Return to Dictionary