Fokal Nodüler Hiperplazi (FNH)

Fokal nodüler hiperplazi (FNH) karaciğerin ikinci en sık görünen benign tümörüdür (birincisi karaciğer hemanjiomlarıdır). Adenomlara benzer şekilde, doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülür (30-50 yaş). Oral kontraseptifle bağlantısı net değildir, ama FNH tanısı konursa, östrojenli ilaçlar bırakılmalıdır.

Fokal nodüler hiperplazinin, karaciğer parankimindeki arteryel bir malformasyondan kaynaklandığı düşünülür. Bu hipoteze göre, fokal nodüler hiperplazinin olduğu alan normalden fazla kanlanır (hperfusion). Bu perfüzyon fazlalığı ise, karaciğer hücrelerinin bu bölgede daha fazla çoğalmasına (hiperplazi) neden olur.

Fokal Nodüler Hiperplazinin Tanısı ve Prognozu: BT ile tanı konur; lezyonun ortasında bir skar bulunur (santral skar). Bu skar MR’da da görülür. Adenomların aksine, FNH de spontan rüptür-kanama olmaz, malign transformasyon göstermez. Fokal nodüler hiperplazi aslında bir tümörden çok rejeneratif bir lezyon olarak kabul edilir. FNH, genellikle bir tanedir. FNH genellikle büyümez, 50 yaşından sonra küçülür, hatta bazan kaybolur.

Fokal Nodüler Hiperplazi Tedavisi: FNH' sadece takip edilir. Karın ağrısı varsa rezeksiyon yapılır (diğer nedenler dışlandıktan sonra). Fokal nodüler hiperplazinin enükleasyonu yerine sağlam karaciğer sınırından rezeksiyon yapılmalıdır. Çünkü fokal nodüler hiperplazinin çevresinde büyük venler bulunur ve enükleasyon kanamalı olabilir.

Kaynaklar

    1. Benign Solid Liver Tumors. Schwartz 8. Baskı, Sayfa 1161
    2. Benign Liver Disease, Focal Nodular Hyperplasia.  Belghiti J, Dokmak S, Vilgrain V, Paradis V. Blumgart’s Surgery of The Liver, Biliary Tract and Pancreas (5. Baskı 2012). Sayfa: 1255.