Tek Kontrastlı Kolon Grafisi

Tek kontrastlı kolon grafisi, kolona baryum sülfat (pozitif kontrast) doldurularak, kolonun görüntülenmesidir. Tek kontrastlı kolon grafisi tetkiki floroskop denen röntgen cihazı (X ışını) ile yapılır. Floroskopi, direkt grafi çekilen diğer röntgen cihazlarından farkı, görüntülerin video olarak kaydedilebilmesi dir (floroskopi). Radyolog beğendiği görüntü ve videoları kayıt edebilir.

Tek Kontrastlı Kolon Grafisi, İngilizce literatürde “Single-Contrast Barium Enema” olarak adlandırılır.

Çift kontrastlı kolon grafisinde, kolona baryum sülfat (pozitif kontrast) verildikten sonra, kolon hava veya CO2 ile doldurulur (negatif kontrast). Çift kontrastlı kolon grafisinde kolon mukozası daha ayrıntılı olarak görüntülenir.

Floroskopi (skopi) esnasında izlenen gerçek zamanlı hareketli görüntüler, içi boş organların motilitelerinin de (hareketlerinin) değerlendirilmesine olanak sağlar. Böylece özofagus peristaltizmi (motilite bozuklukları), rektumun boşalması (defakografi), mide ve kolonun peristaltizmi daha doğru değerlendirilebilir.

Baryum sülfat, beyaz boza kıvamında, içinde baryum metali bulunan bir sıvıdır. Baryum x işınlarını geçirmez ve filmlerde beyaz olarak görünür.

Çift Kontrastlı Kolon Grafisi: kolona baryum sülfat (pozitif kontrast) ve hava veya CO2 verilerek (negatif kontrast), görüntülenmesidir.

Tek Kontrastlı Kolon Grafisi Endikasyonları

Tek kontrastlı kolon grafisi, çift kontrastlı ya göre daha kolay ve hızlı yapılır. Bazı durumlarda çift kontrastlı kolon grafisi yerine bu tetkik yeterli olur.

  • Sadece kolondaki darlığın yeri ve uzunluğunun saptanması için
  • Kolon fistüllerinde
  • Postop anastomoz kaçaklarında (baryum yerine sude eriyen kontrastlar kullanılır)

Kolon, Rektum ve Anüs