Epifrenik Divertikül

Epifrenik divertikül bir pulsiyon divertikülüdür, hemen diyaframın üzerinde (alt özofagus sfinkterinin üzerinde) gelişir ve genellikle bir özofagus motilite bozukluğu ile beraber görülür (En çok da akalazya).

Epifrenik divertikül, alt özofagus sfinkterinin hemen üzerinde (özofagusun son 10 cm sinde en sık da kardianın yaklaşık 4-8 cm üzerinde), sağ posterolateral dedir. Epifrenik divertikül genellikle Akalazya ile birlikte görüldüğü için, divertikülektomi yapılacaksa beraberinde Heller miyotomisi de yapılmalıdır (özofago-kardiyomiyotomi).

Epifrenik divertiküller tüm özofagus divertiküllerinin %10 dan azını oluşturur.

Epifrenik Divertikül Etyolojisi

 • Özofagus motilite bozuklukları (hemen her zaman akalazya)
 • Mekanik obstrüksiyon
  • Nissen fundoplikasyonu
  • Peptik striktür
  • Leiomiyom
   Gastroözofageal bileşke tümörü

Epifrenik Divertikül Kliniği

Genellikle 5 cm nin altındaki divertiküller asemptomatiktir (belirti vermez). Divertikül büyüdükçe semptomlar artar.

 • Disfaji, odinofaji
 • Regürjitasyon
 • Kilo kaybı
 • Göğüs ağrısı
 • Halitosis
 • Aspirasyon (gece öksürmeleri)
 • Kanama (hematemez, melena)
 • Malignite Gelişimi; bazılarına göre risk artmış bazılarına göre artmamıştır.

Epifrenik Divertikül Tanısı

 • Baryumlu Özofagus Grafisi
 • Endoskopi: Divertikül görülür, eşlik eden malignite değerlendirilir, gerekirse biyopsi alınabilir.
 • Özofageal Manometri: Divertiküle eşlik eden özofagus motilite bozukluğunu tanımak için önemlidir.

Epifrenik Divertikül Tedavisi

 • Küçük ve asemptomatik divertiküllerde tedavi gerekmez
 • Gastroözofageal reflü varsa proton pompa inhibitörü ya da H2 bloker kullanılır.
 • Endoskopik Pnömatik dilatasyon
 • Endoskopik Botox Enjeksiyonu
 • Cerrahi (Divertikülektomi + Kardiyomiyotomi + Fundoplikasyon): Semptomatik, büyük divertiküller, özellikle aspirasyon ve regürjitasyona neden olanlar.
  • Açık ya da Laparoskopik Cerrahi
  • Sol Torakotomi

Kaynaklar

1. Epiphrenic diverticulum Dr Duncan Lyons, Dr Amir Rezaee, Radiopedia (radiopedia.org, son revizyon; Mart 2019, erişim; Mart 2020)

2. Abdollahimohammad A, Masinaeinezhad N, Firouzkouhi M. Epiphrenic esophageal
diverticula. J Res Med Sci. 2014 Aug;19(8):795-7. PubMed PMID: 25422668; PubMed
Central PMCID: PMC4235103.

3. A Case of Epiphrenic Diverticulum. Yong S. Kwon, MD; Eelco B. Wassenaar, MD, MSc, PhD; Brant K. Oelschlager, MD, Medscape (medscape.com, yüklenme; Ocak, 2011, erişim; Mart 2020)