Tiroid Kanseri (Karsinomu)

Mikroskobik olarak tiroid dokusu lobül denen parçalara ayrılır. Her lobül 20-40 folikülden (top) oluşur. Erişkin tiroid bezinde kabaca 3 milyon folikül bulunur. Folikülü bir futbol topuna benzetebiliriz (30 μm). Topun ortasında hormonun salgılandığı kolloid bulunur (jel yapısında), topun kabuğunu bu kolloid ve tiroid hormonlarını salgılayan küboidal epitel hücreleri (tirosit) oluşturur. Foliküller arası mesafede, ikinci bir hücre çeşidi daha bulunur (C hücreleri, parafoliküler hücreler, tek tek ya da kümeler halinde bulunur). Parafoliküler C hücreleri kalsitonun hormonu salgılar (parathormonun tersi etkiler yapar, kalsitonin kan kalsiyumunu düşürür). İşte tiroid kanseri bu folikül hücreleri ya da parafoliküler C hücrelerinden doğar.

Her hücre türünden farklı kanserler gelişir. Farklılıklar önemlidir, çünkü kanserin prognozunu ve seçilecek tedaviyi, cerrahiyi etkiler.

Tiroid bezinde pek çok türde büyüme ve tümör gelişebilir. Bunların çoğu benigndir. Fakat malign tümörler de gelişir ve bunlar komşu dokulara invaze olabilir (laringeal sinirler, trakea, özofagus) ve vücudun uzak bölgelerine yayılabilirler (lenf nodu, akciğer, kemik, beyin).
Tiroid karsinomlarında hikaye ve fizik muayene ile şüphe edilmelidir.Boyunda ani büyüyen ağrısız şişlikler tiroid karsinomunu düşündürür.

Tiroid Kanserinin Belirtileri

  • Boyunda kitle (tiroid bezinde ya da kanserin atladığı (metastatik) lenf nodlarında)
  • Boyunda ağrı, bazan kulaklara kadar yayılır
  • Seste kabalaşma, ses değişiklikleri, ses kısıklığı
  • Yutkunmada zorluk
  • Nefes darlığı
  • Geçmeyen öksürük

En sık görülen belirti tiroid bezinde ortaya çıkan bir nodüldür (kitle). Tüm nodüllerin %5 civarında kanser olma ihtimali vardır. Tek nodüllerde bu oran %10 kadardır, bu yüzden dahada üzerinde durulur (soliter tiroid nodülü). İşte nodüllere iğne biyopsi yapılmasının nedeni, nodülün kanser olup olmadığını anlamak içindir.

Papiller ve medüller tiroid kanseri lenf yollarıyla lenf nodlarına yayılmayı sever. Bu durumdada boyunda sert ve büyümüş lenf nodları ele gelir.

Eğer tiroid kanseri, vokal kordlara (ses telleri) giden sinirleri (rekürren-inferior laringeal sinir) istila ederse (invazyon), o taraftaki ses teli felç olur bu da ses kısıklığı yapar.

Anaplastik tiroid kanseri o kadar hızlı büyür ki, tetkik edilirken, doktor ilk gördüğündeki kitlenin daha da büyümüş olduğunu gözlemler.