Karaciğere Kolorektal Kanser Metastazı (Metastatik Kolorektal Kanser)

Kolorektal kanserli hastalarının hayatları boyunca yaklaşık %60 ında karaciğer metastazı gelişir. Bu yüzden karaciğerin en sık malign tümörü metastatik kolorektal kanserdir. Eskiden 4 e kadar olan kolorektal kanserin karaciğer metastazında karaciğer rezeksiyonu uygulanır görüşü vardı. Günümüzde edinilen tecrübeler ile bu sınırlama ortadan kalkmıştır. Artık metastatik nodül sayısı yerine geride kalacak karaciğer hacmi yeterli olacaksa rezeksiyon yapılır. Bu hastalara kemoterapi de uygulanır. Neoadjuvan (ameliyat öncesi) kemoterapi, portal ven embolizasyonu, iki aşamalı (two-stage) hepatektomi ile cerrahinin endikasyonu genişlemiştir.