Nodül

Nodül

Nodül, yumru, boğum, küçük yuvarlak kitle (1-2 cm). Örneğin; tiroid nodülü, soliter nodül (tek nodül), lenf nodülü (lenf bezi), nodüler siroz (sizoz + karaciğerde nodüller), pulmoner nodül (akciğerde küçük kitle, genellikle maligndir). Nodüller iyi huylu (benign) ya da kötü huylu hastalıklarda (malign) oluşabilir.

« Return to Dictionary