Özofagus Sintigrafisi

Özofagus hastalıklarında tanı koymak için öncelikle, baryumlu grafiler, üst GİS endoskopisi ve bilgisayarlı tomografi (BT) yapılır (yapısal anomali - anatomik bozukluk tespiti).

Eğer anatomik bir sorun saptanmazsa, özofagus manometrisi uygulanır ( disfaji, aklalazya, difüz özofageal spazm, nutcracker özofagus değerlendirmesinde altın standart olarak kabul edilir). Özofagus manometrisi invaziv bir tekniktir ve ekipman yetersizliği nedeniyle ülkemizde her merkezde yapılamamaktadır.

Özofagus transit sintigrafisi primer endikasyonu, özofagus dismotilitesi olan hastalarda, özofagus boşalmasını ve reflüyü değerlendirmektir . Özofagus transit sintigrafisi, hızlı, noninvaziv, gerçekleştirmesi kolay ve az radyasyon ile uygulanabilir bir testtir. Ancak, en önemli sorun özofagus transit sintigrafisinin nasıl yapılacağının standart olmamasıdır (Örneğin radyoaktif madde; sıvı, yarı katı ya da katılara mı karıştırılacak?).

Özofagus Sintigrafisinin Endikasyonları

  • Özofagus manometrisinin uygulanamaması ya da tanı konamamsı (anlamsız sonuçlar)
  • Özofagus tutulumu olan Sklerodermalı hastaların takibi
  • Özofagus rezeksiyonu sonrası darlık takibi
  • Özofagus kanseri rezeksiyonu sonrası disfajide (darlık?, Motilite bozukluğu?)

Özofagus Sintigrafisinin Yapılışı

Özofagus sintigrafisi; en az 3 saat (veya geceden) aç kaldıktan sonrası yapılır. Hasta, radyoaktif sıvı - yarı sıvı maddeyi içer. Bir gama kamera vasıtasıyla görüntüler kaydedilir (Yatar ya da dik pozisyonda).

Özofagus sintigrafisi, gıdanın özofagustan geçiş zamanlarının kantitatif ölçümünü sağlar. Ara ara alınan görüntüler ile özofagusta retansiyon (bekleme), boşalma, reflü, aspirasyon saptanabilir.erindeki en önemli görevi uzak metastaz taramasıdır. PET / BT de en sık görülen (ancak BT'de sıklıkla kaçırılan) uzak metastaz bölgeleri kemikler ve karaciğerdir .