Safra Taşı İleusu

Safra taşı ileusu, büyük bir safra kesesi taşının (> 2,5 cm) ince bağırsağı tıkaması ile oluşur. Nadirdir (tüm ince bağırsak obstrüksiyonlarının %0,5’i). Hastaların çoğu yaşlı ve kadındır.

Safra kesesindeki taş nasıl bağırsağa geçer? : Genellikle safra kesesi fundusuna oturmuş büyük bir taş vardır. Tekrarlayan kolesistit atakları neticesinde buraya duodenum, mide, kolon ya da ince bağırsak yapışır. Sonra safra kesesi ve yapışan organın duvarı delinir (kolesistoenterik fistül). Taş böylece bu organlardan birinin içine girer. Safra taşı ileusunun %60’ı kolesistokoledokal fistüle bağlı gelişir (safra kesesi ile duodenum arasındaki fistül). Taş genellikle terminal ileumuda takılır (ileoçekal valvin 60 cm proksimalinde).

Safra Taşı İleusu Tanısı

Klasik bulgular şunlardır; ince bağırsak obstrüksiyonu bulguları (ayakta direkt karın grafisinde hava sıvı seviyeleri), safra yolları ve safra kesesinde hava (pneumobilia; direkt grafiler, USG, BT’de görülür).

Safra Taşı İleusu Tedavisi

Bağırsak obstrüksiyonunu tedavi etmek için acil cerrahi gerekir. Laparoskopik ya da açık olarak ince bağırsaktaki taş, enterotomi yapılarak çıkarılır (ince bağırsak kesilerek). Genel durumu iyi olan hastalarda, aynı seansta,kolesistoenterik fistül de tedavi edilir ve kolesistektomi uygulanır (tek aşamalı tedavi). Eğer hastanın genel durumu bozuksa (yüksek riskli hasta), fistül tedavisi ve kolesistektomi 4-6 hafta sonrasına bırakılır (iki aşamalı tedavi).