Gastrik Staz (Atoni)

Mide cerrahisi sonrası gastrik staz (mide stazı, gastrik atoni); vagotomi (midenin motor fonksiyonunda bozulma) ya da obstrüksiyona bağlıdır. Obstrüksiyon, anastomoz darlığı ya da afferent (götürücü) ansın kink yapmasına (katlanmasına) bağlıdır. Mide stazı, kusma ve şişkinliğe neden olur. Sintigrafi ile incelendiğinde sıvıların mideyi geçtiği, katıların midede oyalandığı görülür.

Mide Stazının Tedavisi

  • Mide motilitesini artırıcı ilaçlar verilir ve hastanın diyeti ayarlanır. Bunlar yetmezse cerrahi gerekebilir.
  • Darlık varsa buna müdahale edilir.
  • Mide stazının motilite bozuklukluğundan kaynaklandığı düşünülürse, subtotal gastrektomi (%75) + loop gastrojejunostomi + Braun anastomoz tercih edilmelidir. Çünkü, Roux-en-Y, gastrojejunostominin kendisi de gastrik staza neden olabilir (Roux sendromu).