Soliter Rektal Ülser Sendromu

Soliter rektal ülser, rektumda tek bir (soliter) ülser olması anlamına gelmekle beraber bazan birden çok ülser de olabilir (genellikle rektumun anteriorunda). Bu sendromun diğer öğeleri rektal kanama, ıkınarak defekasyon yapma ve tam boşalamama hissidir. Oldukça nadir görülür (1/100 bin). Soliter rektal ülserin neden oluştuğu hala tam anlaşılamamıştır. En çok kabul edilen görüş şudur; bu hastalarda internal rektal prolapsus ve puborektal kasın paradoksal kontraksiyonu yüzünden, katlanan rektum mukozasında travma ve iskemi gelişmektedir.

Soliter Rektal Ülser Sendromunun Belirtileri

Konstipasyon (kabızlık), rektal kanama, gaita yaparkan ıkınmak, pelviste ağrı ve dolgunluk hissi, mukus akıntısı, gaita kaçırma, rektal ağrı.

Soliter Rektal Ülser Sendromunun Tanısı

Endoskopide tek ülser (%35), multipl ülserler (%22) ya da ülser olmaksızın nodüler lezyon (%43) görülebilir. Defekografide internal ve eksternal rektal prolapsus ve gecikmiş rektal boşalma tespit edilir.

Soliter Rektal Ülser Sendromunun Tedavisi

Hafif semptomları olanlarda laksatifler ve lifli diyet verilir. Ciddi şikayeti ve rektal prolapsusu olanlarda cerrahi tedavi uygulanır. Defakografide rektal prolapsus saptanmamışsa ülsere lokal eksizyon uygulanabilir ancak uzun dönemde nüks edebilir. Rektal prolapsus varsa, rektopeksi uygun cerrahidir. Bu iki cerrahi tedavi işe yaramazsa fekal diversiyon (kolostomi açılması) gerekebilir.

Kolon, Rektum ve Anüs