Konvansiyonel Grafiler

PA Akciğer Grafisi (.../.../...) :

Ayakta Direkt Batın (Karın) Grafisi (.../.../...) :

Yatarak Direkt Batın (Karın) Grafisi (.../.../...) :

İki Yönlü Servikal Grafi (.../.../...) :

PA (Posteroanterior) Akciğer Grafisi

 • PA (Posteroranterior akciğer) grafisi toraks boşluğunun görüntülemesinde en sık kullanılan yöntemdir. Posteroranterior akciğer (PA)grafisinde hasta göğüs ön duvarını kasete yaslar ve X-ışını yaklaşık 180 cm arkadan gelir. Anteroposterior (AP) grafilerde büyütme etkisi oluşur. Bu durumda kalp ve vasküler yapılar kasetten uzaklaşır ve daha büyük görünür. Posteroranterior (PA) akciğer grafisi tam inspirasyonda çekilir. Uygun dozda (penetrasyonda) çekilen bir Posteroranterior (PA) akciğer grafide kalbe superpoze intervertebral disk mesafeleri görülebilmeli ancak kemik detay seçilememelidir. Penetrasyonu yüksek grafilerde akciğerler daha siyah görülür ve patolojik dansiteler atlanabilir.
 • Posteroranterior (PA) akciğer grafileri inspiryumda çekilir. İnspiryum yetersizse akciğerlerdeki hava azalacağı için parankim daha dens (beyaz) görünür ve diffüz akciğer hastalığına benzer bir görüntü oluşur. Kalp ve mediastende daha geniş görünür.
 • PA akciğer grafisinin dönük çekilip çekilmediği klavikula simetrisi ve orta hattaki spinöz proçeslere olan mesafelerden anlaşılır. Ne taraf kasete daha yakın çekilmişse o akciğer daha koyu (siyah) görünür.
 • Posteroranterior (PA) akciğer grafide, filmin yönü mutlaka belirtilmelidir (R, L veya sağ-sol). Eğer belirtilmemişse, mide fundus gazının olduğu yer, aort topuzu ve kalbin sivri kısmı (sol ventrikül) sola bakar. Karaciğer nedeniyle sağ diyafram genellikle soldan yukarıdadır. Tabiki bunlar situs inversus veya dekstrokardi yoksa geçerlidir.
 • Posteroranterior (PA) akciğer grafisi eğer mümkünse daima ayakta çekilmelidir. Bu şekilde az miktardaki (200 ml) plevral effüzyon ya da hemotoraks ya da küçük pnömotorakslar tespit edilebilir.

Değerlendirme

 • Trakea; orta hat ile ilişkisi ve çapı değerlendirilmelidir.
 • Kardiotorasik oran; erişkinlerde 1:2 nin altında olmalıdır.
 • Aorta ve pulmoner arterler; kalibrasyonları değerlendirilir.
 • Her iki hilus; genişlikleri kitle ve lenfadenopatiler değerlendirilir.
 • Akciğer parankimi; opasite veya radyolusan alanlar incelenir.
 • Pnömotoraks varlığı. Ayakta çekilen posteroranterior (PA) akciğer grafide hava miktarına göre apeksten başlayarak, lateralden aşağı uzanan bir hat şeklinde görülür. Hava (pnömotoraks) akciğer dokusundan daha koyudur ve homojendir (parankimdeki normal bronkovasküler yapısı görülmez).
 • Plevral effüzyon (hemotoraks dahil). Plevral effüzyonda önce kostofrenik açı kapanır.
 • Diyafram altında serbest hava posteroranterior (PA) akciğer grafide, ayakta direkt karın rafisinden (ADBG) daha net seçilir. Önce sağda sonra her iki tarafta belirir.
 • Kemik yapıların kontrolü genellikle son aşamada yapılır. Kostalar, vertebra incelenir. Kadın hastalarda meme gölgesi de incelenir.

Kaynaklar

 1. POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA. Çağatay Çimşit Nuri, Ergelen Rabia. Bulletin of Thoracic Surgery / Toraks Cerrahisi Bülteni . Sep2013, Vol. 4 Issue 3, p122-126. 5p.