Genel Cerrahi Kitap

Genel Cerrahi - Anatomi Hastalıklar, Ders Notları (Öğrenci, Asistan, Ders Kitabı)

Genel Cerrahi Kitap A4
Genel Cerrahi Kitap A4

Satın Alın

Genel Cerrahi Kitap A5
Genel Cerrahi Kitap A5

Satın Alın

Genel Cerrahi Kitap Önerisi
Genel Cerrahi Kitap Önerisi 🙂

Genel Cerrahi (Anatomi, Hastalıklar, Ders Notları) kitabımız, ağırlıklı olarak bir öğrenci asistan ders kitabıdır. turkcerrahi.com yazılarını derleyerek hazırladığımız bir eserdir.

Yolu genel cerrahiden geçen birçok kişinin turkcerrahi.com’un yazıları ve çizimlerinden haberdar olduğunu biliyoruz. Yazılarımız, çizimlerimiz, sitenin kolay kullanımı ile ilgili birçok olumlu geri dönüş alıyoruz (öğrenciler, asistanlar, genel cerrahi uzmanları, diğer branş uzman ve doktorları ve hatta hasta ve yakınlarından).

turkcerrahi.com Kitaplarının Özellikleri Nedir?

Genel Özellikler

 • Kalite: turkcerrahi.com kalitesi.
 • Metinler: Konuyu temelden anlatmaya başlayan, kolay anlaşılır akıcı metinler
 • Çizimler: Metinlere özel olarak çizildikleri için, konunun anlaşılmasını kolaylaştırır
 • Tablolar: Metinlere özel olarak oluşturulduğu için, konunun anlaşılmasını kolaylaştırır
 • Tamamı Renkli: Genel Cerrahi kitabının tamamı renklidir (renkli çizimler, renkli tablolar, renkli başlıklar)
 • Ayrıntılı İçindekiler Bölümleri: Genel Cerrahi kitabı girişi ve her bölüm başında, sayfa numaralarının olduğu içindekiler listesi bulunuyor.
 • turkcerrahi.com da her sayfa birbirinden bağımsız olduğu için, web sayfalarında mecburen bazı tekrarlar olmak zorundaydı, kitapta bunlar düzenlenmiştir.

Genel Cerrahi Kitap A4 Özelliği Nedir?

 • A4 büyüklüğünde (fotokopi kağıdı)
 • Özel menü (fihrist) sistemi
 • Tamamı renkli
 • Kolay anlaşılır, akıcı metinler
 • Yazılara özel, açıklayıcı çizimler (〜 300 adet) ve tablolar (〜 50 adet)
 • Sağlam Amerikan karton kapak ve cilt

Genel Cerrahi Kitap A5 (Cep Baskısı) Özelliği Nedir?

 • A5 büyüklüğünde (fotokopi kağıdının yarısı)
 • Spiral ciltli
 • Tamamı renkli
 • A4 kitabımızla birebir aynı içerik
 • Kolay anlaşılır, akıcı metinler
 • Yazılara özel, açıklayıcı çizimler (〜 300 adet) ve tablolar (〜 50 adet)

Genel Cerrahi Kitabı Kullanım Kılavuzu

Kitabı İnceleyelim: Genel Cerrahi Kitabı bölümlerini 5 ana grupta toplayabiliriz.

 • 1. Cerrahinin Gelişimi (1. Bölüm)
 • 2. Genel Cerrahi Terimleri (2. Bölüm)
 • 3. Anamnez: Anamnezde sorulan soruların gerekçeleri (3. Bölüm)
 • 4. Temel konular: Hemostaz, travma, şok, peritonit ve apseler, akut karın (4-8. Bölümler)
 • 5. Organ ve Sistemler (9-20 Bölümler)

1. Cerrahinin Gelişimi: Buradaki tarihçe bölümlerinde cerrahinin büyülü yüzyılında, büyülü dünyasında dolaşın. Bu bölümde ayrıca, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi, Cerrahi Sütür Materyalleri ve Sütür Teknikleri, Ameliyathane, Anestezi (Genel, Regional, Lokal ve Topikal anestezi alt başlıkları), Biyopsi ve Karın insizyonları anlatılmaktadır.

2. Genel Cerrahi Terimleri: Burada cerrahi ve diğer tıp alanlarında sık kullanılan ama anlamları bazan tam bilinmeyen & yanlış kullanılan kelimelerin açıklamaları bulunuyor. Bazı terimler şunlar;

3. Anamnez: Anamnez tıp fakültesi öğrencisinin en çok merak ettiği ve en iyi öğrenilmesi gereken konudur. Anamnez ile tanı konur ve problemin (hastalığın) büyüklüğü anlaşılır. Anamnez hekimliğin temelidir. Bu bölümde neler açıklanıyor ?

4. Temel Konular (4-8. Bölümler):

5. Organ ve Sistemler (9-20 Bölümler):

Genel Cerrahi kitabımızın bu bölümlerinde, özenle hazırlanmış anatomi bölümleri ve eşsiz çizimler sizi bekliyor. Yine hastalıklar, tartışmalı konular berrak ve akıcı bir biçimde anlatılıyor. Tıp kitabının akıcısı da mı olurmuş demeyin, makalelerimizi inceleyin.

9. Karın Duvarı ve Herniler
10. Diyafram
11. Meme
12. Tiroid
13. Özofagus
14. Mide
15. Karaciğer
16. Pankreas
17. Safra Kesesi ve Yolları
18. İnce Bağırsaklar
19. Kolon Rektum ve Anüs
20. Apendiks

Genel Cerrahide Stajında Hayatta Kalma Rehberi

“ Keşke biri bana stajımın başında bunu söyleseydi! ”

 • 1. Genel Cerrahiyi Öğrenmedeki Zorluklar
 • 2. Cerrahinin Farklı Olmasının Nedeni
 • 3. Cerrahların Farklı Olmasının Nedeni
 • 4. Genel Cerrahiyi Nasıl Öğrenmeliyim?
 • 5. Öğrenci Vizitleri Daha Yararlı Hale Nasıl Getirilebilir?

1. Genel Cerrahiyi Öğrenmedeki Zorluklar

Cerrahi ve cerrahlar, diğer tıp dalları ve doktorlardan oldukça farklıdır. Bu yüzden herkes ameliyat yapmaya, izlemeye, öğrenmeye hevesli olmayabilir. İnsan bilmediğinden uzak durur. Cerrahın sadece ameliyat yapan birisi, cerrahinin de sadece ameliyat zannedilmesi bu konudaki en büyük yanılgıdır.

2. Cerrahinin Farklı Olmasının Nedeni

“Cerrahinin ana teması ameliyattır, cerrah da ameliyat yapan doktordur” tanımlaması doğrudur ama eksiktir. Bu eksik tanımlama, diğer tıp doktorlarının bile cerrahların cahil oldukları konusundaki ithamlarının kaynağıdır. Açıklamaya çalışalım;

Ameliyatla hastayı iyileştirmenin pek çok bileşeni bulunur, her aşama aynı zamanda zorlu bir karar sürecidir. Sadece tanı koyup ilaçla tedavi etmekten çok farklıdır;

 1. Tanı: Cerrah tedavi ettiği hastalığı bilir, hastalığın teşhisini koyar.
 2. Ameliyat Endikasyonu: Hastanın ameliyatlık olup olmadığına - cerrahiden fayda görüp görmeyeceğine karar verir (endikasyon koyar). Bazan bu iş öylesine karışıktır ki, karar verebilmek için konseyler kurulur ve hasta buralarda tartışılır.
 3. Ameliyat Zamanlaması: Hastayı ne zaman ameliyat edeceğine karar verir (Acil - Elektif)
 4. Preoperatif Hazırlık: Hastayı ameliyata en uygun şartlarda hazırlar (Beslenme, sıvı tedavisi, kanserde metastaz taraması vb). Birçok cerrahi hastalıkta hastalığa özel hazırlık gerekir.
 5. Doğru Ameliyat: Cerrah hastası için uygun - doğru ameliyatı seçer. Bazı cerrahi hastalıklarda, uygulanabilecek birçok ameliyat çeşidi ya da tekniği olabilir. Basit zannedilen ve sık yapılan apandisit ameliyatından örnek verelim.
  • Komplikasyonsuz (delinmemiş, apseleşmemiş) apandisitte laparoskopik ya da açık apendektomi yapılabilir. Tabi ameliyattan önce tanı koymamız lazım. Çocukta, genç kadında, genç erkekte, yaşlıda, gebede apandisitin karıştığı pek çok farklı hastalık bulunur. Yine bu gruplarda hastalığın seyri de farklılıklar gösterir.
  • Açık apendektomide: Apendiks bazen sadece bağlanır bazen gömülür. Bazan apendiks ve çekum öyle inflamedir ki gömülemez bile, beraberinde çekumun hatta sağ kolonun bile çıkarılması gerekebilir. Açık apendektomi, McBurney, Rocky Davis, göbek altı median insizyonla yapılabilir.
  • Laparoskopik apendektomide birçok farklı port girişi kullanılabilir. Apendiksi bağlamanın birçok farklı yolu bulunur. Gebelerde port girişleri daha yukarıdan uygulanır.
  • Komplikasyonlu apandisitte ise işler yine değişir. Perfore apandisitte, plastron apandisette, apseleşmiş apandistte (periapendiküler apse) bambaşka yaklaşımlar uygulanır. Kimisi hemen ameliyat edilir, kimisine antibiyotik verilip beklenir vs vs.
 6. Doğru Cerrahi Teknik: Cerrah her ameliyatı titiz ve kibar bir biçimde yapmalıdır. Bunu yapabilmesi için, anatomistten daha ayrıntılı bir cerrahi anatomi bilgisine, cerrahi teknik bilgiye (cerrahi teknik atlaslar), yeteneğe ve tecrübeye (eğitim aldığı hocalarının kalitesi, kendi kapasitesi, ilgisi) ihtiyacı vardır.
 7. Postoperatif Bakım: Cerrah ameliyatını yaptığı hastayı dikkatlice takip eder. Postoperatif bakım; kanama, anostomoz kaçağı, DVT, infeksiyonlar vb komplikasyonları önleme, erken tespit etme ve diğer idame tedavilerini kapsar (beslenme, sıvı, ağrı kesici, antibiyotik, akciğer bakımı vd)
 8. Komplikasyon Çıkarsa Tedavisi: Kimse başına gelsin istemez ama “komplikasyon cerrahın ikiz kardeşidir”, ondan ancak emekli olduğunda ayrılır. Komplikasyonlar standart dışı durumlar olduğu için ve de nadir göründükleri için, tedavileri çoğu zaman tartışmalı ve zordur (normal hastalığa göre). İyi cerrah komplikasyonu iyi tedavi eder, daha iyisi komplikasyon gelişmesini engeller.
 9. Taburcu Sonrası Takip: Hasta taburcu olduktan sonra da ameliyatla ilgili veye hastalığıyla ilgili takip edilir.

Cerrah yukarıdaki sayılanları başarabilmek için 5 ana kaynaktan beslenir;

 1. Yazılı metinler (Textbooklar, internet kaynakları, tıbbi dergiler)
 2. Cerrahi anatomi atlasları
 3. Cerrahi teknik atlasları
 4. Ameliyat videoları
 5. Ustaları (hocaları)

3. Cerrahların Farklı Olmasının Nedeni

Bu konuyu Mehmet Öz’ün bir sözüyle açıklamaya çalışalım: Cerrah olarak kontrollü bir kibriniz olması gerekir. Kontrolsüz ise, insanları öldürürsün, ama bir kişinin göğsünü testereyle kesip, kalbini çıkarıp onu tamir edebileceğine inanmak epey bir kibir gerektirir. Sonra, başarırsanız ve hasta yaşarsa, dua edersiniz. Çünkü sizi bu noktaya getiren şey sadece Tanrı’nın lütfudur (Türk - Amerikalı Kalp Cerrahı, 1960- ~).

Cerrahların hemen hepsi azda olsa buna benzer duygular yaşarlar. Çünkü sorumluluk büyüktür, hasta cerrahına, kendi anatomisine sınırsız erişebilmesi ve değiştirmesi için izin vermiştir, güvenmiştir. Öte yandan cerrahın hasta üzerinde attığı imzayı, hasta ömrünün sonuna kadar taşıyacaktır. Ameliyatın ve hastalığın ciddiyeti ile paralel olarak, cerrah yaptıklarıyla, hastanın hayatının kurtulmasına vesile olur ya da ne kadar nadir olursa olsun ve istenmeyen bir komplikasyon neticesinde hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir (gerçekleşmese bile böyle bir ihtimalin olması yeterlidir).

4. Genel Cerrahiyi Nasıl Öğrenmeliyim ?

 • Genel cerrahi de dahil stajlarda öğrenme, bir yap - bozun parçalarını birleştirmeye benzer (elinize gelen parçayı takmaya çalışırsınız, parçaların belli bir sırası yoktur). Stajda da özellikle başlarda, öğrenmenin bir sırası olmaz. O yüzden ne karşınıza çıkarsa, neyi öğrenmeniz gerekirse hemen o konuyu açıp okuyun (yanınızda taşıdığınız kitabınızdan, web sitesinden, hocanızdan, asistan ağabey-ablanızdan, (turkcerrahi.com ve Genel Cerrahi Kitabı bunun için eşsiz bir kaynak ve kolaylıktır)
 • Gördüğünüz hastalar da her gün değişebilir, cerrahi servislerinde sirkülasyon fazladır, bazan hastayı öğrenemeden, muayene edemeden hasta taburcu olur. Buna hazırlıklı olun.
 • Staj sonuna yaklaştıkça, yap - bozdaki resim ortaya çıkar ve tamamlanır. İşte bu aşamadan sonra konuları sistematik olarak tekrar edebilirsiniz.
 • Tek kaynağa bağlı kalın ve onu eskitin (yazın, çizin, başka kaynaklardan baktıklarınızı eksikleri aynı kaynak üzerine not alın gerekirse sayfalar ekleyin). Çünkü “Öğrenmenin en iy yolu fasılalı (aralıklı) tekrardır” (Ercüment Özdoğan, 1929-1999, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahiliye - Nefroloji Profesörü, ömrünü öğrenci yetiştirmeye adamış bir hocamızdı, ruhu şad olsun, nur içinde yatsın). Genel Cerrahi sınavına girmeden önce aynı kaynaktan, en az üç tekrar iyi olur.
 • Genel cerrahi hocalarının çalışma programı sürprizlerle doludur, normal ders programına uymakta güçlük çekerler (acil ameliyat, konsültasyon, yetişecek bilimsel çalışma, idari görev, kurullar vs). Hocalarınızı takip edip teorik dersleri erkenden bitirmeye çalışın.
 • Boş kaldığınızda bir şeyler okuyun. Öğrenmenin zamanı olmaz. Belli bir saate çalışmaya kendinizi şartlamayın.
 • Her şartta birşeyler okuyabilmeye kendinizi alıştırın. Gürültü, kalabalık vb. sizi etkilemesine izin vermeyin.
 • Özellikle anatomi ve ameliyat konularını çizerek çalışın.
 • İlgili olun, ameliyatlara girin, soru sorun, çizdirin (asistan abi-ablalara, hocalara, hemşirelere)
 • Polikliniği ihmal etmeyin. Poliklinikte birçok hasta-hastalıklar görürsünüz, onlara nasıl tanı konulduğunu, nasıl tedavi edildiklerini, reçete yazmayı, nasıl ameliyat endikasyonu konduğunu - hazırlandığını, hastaların - hastalıkların nasıl takip edildiğini göreceksiniz.

5. Öğrenci Vizitleri Daha Yararlı Hale Nasıl Getirilebilir ?

Eğer hoca ile beraber yapılan vizit grubu az kişiden oluşuyorsa (örneğin öğrenciler hocalara dağıtılmışsa) şanslısınız demektir. Böyle bir durumda, hocanızdan izin alarak bir WhatsApp grubu oluşturabilirsiniz. Bu sayede vizit saatini ya da ameliyatı olup olmadığını hocanız size bildirebilir. Sizin de hocanızın ameliyatı ya da işi olduğunda serviste beklemeniz gerekmez. Bir gün önce stajyerler olarak aranızda hocanızla tartışmak istediğiniz konuyu kararlaştırıp hazırlanabilirsiniz. Hocanız ile bir sonraki vizitte tartışmak istediğiniz konuyu karşılaştırabilirsiniz.

Cerrahi Aforizmalar (Atasözleri)

Cerrahi ve cerrahlar hakkında daha fazla ipucu elde etmenize yarayacak bazı atasözleri:

 • Bakıp görmek (laparotomi), bekleyip görmekten daha iyidir (güvenlidir). (Sidney Cuthbert Wallace, ~1907)
 • Elimle anlayamazsam (muayene), gözümle anlarım (laparotomi) (Anonim)
 • Düz bir karın, iyi bir karındır (George G.A. Decker).
 • Karın duvarı (fasya) kapama: Eğer iyi görünüyorsa sıkıdır, eğer gevşek görünüyorsa tamamdır.
 • Bağırsakta bir periton parçası olması, peritondaki bir bağırsak parçasından daha iyidir.
 • Sistem basit (cerrahide): kıdemlinin tarzına veya isteklerine katılmıyorsanız, bırakın. (John C. Goligher, 1912-1998)
 • Cerrahların en çok korktuğu iki şey Tanrı ve Peritonittir (Henri Mondor, 1885-1962).
 • Cildin sizinle tanı arasında girmesine asla izin vermeyin (laparotomi).
 • Cerrahide hedef, sadece gerektiğinde ameliyat etmek ancak gerekli ameliyatı ertelememektir.
 • Anestezinin gelişimi idiotların bile cerrah olabilmesine olanak sağladı (William Stewart Halsted, 1852-1922).
 • Cerrah ameliyat etmeyi seven kişi; anestezi uzmanı anestezi vermeyi sevmeyen kişidir. (David M. Dent).
 • Bir cerrah asistanının izin verdiği kadar iyi çalışır.
 • Çok asistans (yardım) iyidir, çok aistan değil (Augustus Charles Bernays, 1854-1907).
 • Ne kadar çok ekartor çekersen o kadar çok öğrenirsin.
 • Tüm kanamalar sonunda durur (Guy de Chauliac, 1300-1368)
 • Genel anestezi altındaki hastanın beceriksiz cerraha yapabileceği tek misilleme kanamadır (William Stewart Halstead, 1852-1922).
 • Ne zaman büyük bir kanama ile karşılaşsanız, hatırlamanız gereken ilk şey kendi kanınız olmadığıdır (ironi yapıyor, sakin olun demek istiyor, Raphael Adar).
 • Posoperatif koagülopatinin en sık nedeni, zayıf hemostazdır.
 • En önemli pıhtılaşma faktörü cerrahtır (Moshe Schein).
 • Cerrahi atlaslar asla kanamaz.
 • İntraoperatif kanamanın şiddeti dörde ayrılır: 1. "Neden bu operasyona katıldım?" 2. "Neden cerrah oldum?" 3. "Neden doktor oldum?" 4. "Neden doğdum?" (Alexander A. Artemiev)
 • Zamanının en hızlı cerrahı olarak bilinen Dr. Robert Liston, % 300 mortalitesi olan bir ameliyat gerçekleştiren tek cerrahtır . Dr. Robert Liston bacak ampütasyonu yapıyordu. Hızına o kadar odaklanmıştı ki, bıçağını indirirken cerrahi asistanının 3 parmağını da çıkardı. Bıçağı çıkarırken bir seyircinin paltosunu kesti. Seyirci korkudan oracıkta can verdi. Hasta ve asistan kangrenden öldü (“The Butchering Art - Kasaplık Sanatı” isimli kitaptan. Yazan: Lindsey Fitzharris).
 • Bir palyaçonun sizi güldürmesi ameliyat yapmayı bildiği anlamına gelmez.
 • Ameliyat zor gidiyorsa, düzgün yapmıyorsun demektir ( Alberto Peña, Çocuk Cerrahı)
 • Ne zamam ameliyat edileceğini bilmek zordur, ne zaman ameliyat edilmeyeceğini bilmek daha zordur ( Alberto Peña, Çocuk Cerrahı).
 • Cerrahinin felsefesi; cerrahinin bir felsefe olduğudur (“Philosophy is surgery; surgery is philosophy.” David Cronenberg)
 • İyi bir cerrah sadece teknik yeteneğe değil, aynı zamanda yaptığı şeyin uygunluğuna da odaklanır (Benjamin Carson, 1851 - 〜, Amerikalı Pediatrik Beyin Cerrahı, Başkan adayı, ayrıca yaptığı yapışık ikizlerde beyinlerini ayırma ameliyatlarıyla tanınır)
 • Başarılı bir cerrah, dünyanın en iyi üç cerrahı sorulduğunda, diğer ikisine karar vermekte zorluk çeken cerrahtır (Denton Cooley, 1920 - 2016, Yapay kalbi ilk takan Amerikalı Cerrah).
 • Zenginin hatasını para, cerrahın hatasını toprak örter (Abraham Verghese, 1955 - 〜, Etyopya asıllı Amerikalı Teorik ve Pratik Tıp Profesörü, yazar).
 • Öfkeyi sakinleştirmek, neşe uyandırmak ve iyileşme güveni vermek cerrahın görevidir (Sir Astley Cooper, 1768 - 1841, İngiliz Cerrah, Anatomist).
 • Hastada ne tür bir hastalığın olduğunu bilmekten çok; hastalığın, ne tür bir bir hastada olduğunu bilmek önemlidir (William Osler MD).
 • Büyük cerrah, büyük keser; yaralar boyuna değil enine iyileşir.
 • Modern cerrahide ameliyatın süresinden çok, hastanın iyileşme süresi önemlidir.