Nutcracker Özofagus (Hypertensive Peristalsis, Spastic Nutcracker, Hypercontractile (Jackhammer) Esophagus)

Nutcracker (Fındıkkıran) özofagusta, normal sıralı (koordineli) kasılmalar vardır ancak, kontraksiyonların amplitüd (şiddeti) ve süresi uzundur. Fındıkkıran özofagus ismi de bu yüksek basınçlı kontraksiyonları ima eder, kontraksiyonların büyüklüğü (amplitüdü) 400 mm Hg ya kadar ulaşabilir. Geleneksel manometride, nutcracker özofagus, sıvı yuttuktan sonra, 10 cm'lik distal özofagusta, 220 mm Hg'yi aşan yüksek amplitüdlü peristaltik kasılmalar ile tanımlanır. Nutcracker özofagus olan birçok hastada ayrıca hipertansif LES bulunur.

Nutcracker özofagustaki spazmlar ağrılıdr ancak genellikle sıvı ya da katı regürjitasyonuna neden olmaz. Gastroözofageal reflü Nutcracker özofagusun neredeyse yarısının nedenidir. (1)

Nutcracker (Fındıkkıran) Özofagus Tedavisi

  • Antireflü Tedavi: İlk yapılması gereken tedavidir. Çünkü gastroözofageal reflü fındıkkıran özofagusa neden olabilir.
  • Nitratlar ve Kalsiyum Kanal Blokerleri; özofagus kaslarının relaksasyonunu sağlayabilir. Her zaman başarılı olmaz
  • Trisiklik Antidepresanlar: Bazı hastalarda ağrı duyusunu azaltırak etki gösterirler

Kaynaklar

1.Nutcracker Esophagus, Cedars Sinai (cedars-sinai.edu/)