Bilgisayarlı Tomografi (BT) (Kolon, Rektum, Anüs Hastalıklarında)

Kolorektal Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografi Endikasyonları

  • Kolon kanserinin evrelenmesi (özellikle perirektal yağlı doku ve karaciğerin değerlendirilmesi)
  • Kolorektal kanserin rezektabilite açısından değerlendirilmesi (çıkarılıp çıkarılamayacağı)
  • Kolorektal kanser nüksünün saptanması
  • Divertikülit tanısı, evresi ve apsesinin değerlendirilmesi
  • Perkütan drenaj için
  • Kolorektal fisül ve sinüslerin değerlendirilmesi

Kaynaklar

  1. Computed Tomography, Colon and Rectum: Diagnostic Techniques. Theodore R. Schrock. Shackelford’s Surgery of The Alimentary Tract (4. Baskı), Cilt:4, Sayfa:33.

Kolon, Rektum ve Anüs