Transvers Kolon Volvulusu

Transvers kolon volvulusu son derece nadirdir. Radyolojik görüntüsü, sigmoid kolon volvulusuna benzer. Rektal yoldan suda eriyen opakla film çekilirse, volvulusun (obstrüksiyonun), sigmoid kolondakinden daha proksimalde olduğu görülür. Bazı vakalarda, radyolojik olarak "çift kapalı loop" görüntüsü saptanabilir ( double closed loop, ileoçekal valv sağlamsa).

Transvers kolon volvullusunda, kolonoskopik detorsiyon nadiren başarılı olur, cerrahi tedavi gerekir. Kolonda gangren ve karın içi kirlenme yoksa (perforasyon) genişletilmiş sağ hemikolektomi + ileotransversostomi uygun ameliyattır. Gangren ya da kirlenme varsa rezeksiyon sonrası anostomoz yerine uç ileostomi + kolonik müküs fistülü uygulanmalıdır.

Kaynaklar

  1. Chapter: Colon, Rectum, and Anus, Bullard KM, Rothenberger DA. Book: Schwartz’s Principles of Surgery, Eds: Brunicardi FC, (Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Pollock RE) Ed: 8th, p:1055.
  2. Chapter: Congenital lesions: Intussusception and Volvulus, Romolo JL Book: Shackelford’s Surgery of The Alimentary Tract, Eds:Zuidema GD (Condon RE) Ed:4th, Volume IV (Colon), p:48.

Kolon, Rektum ve Anüs