Hemoroid Nedir?

Aslında hemoroidler anal kanalda gaita kontrolüne yardımcı olan yastıkçıkları oluşturan damarsal yapılardır. 3 hemoroidal yastıkçık bulunur, sağ anterior, sağ posterior ve sol lateral. Bunlar şiştiği ya da inflame olduğu zaman hemoraidal hastalık gelişmiştir. Ama hemoroid dendiğinde genellikle bahsedilen şey bu yapının hastalığıdır. Hemoroidal hastalıkla ilgili sık yapılan diğer bir hata ise sadece hastalar değil birçok doktorun bile anal kanal, perine ve alt rektumdaki hemen tüm hastalıkları hemoroid olarak adlandırmasıdır. Bu hastalıklar yani anal fissür, anal fistül, perianal apse hatta bazan rektum kanseri hemoroid zannedilebilir. Hemoroid zannedilerek çıkarılan ve patolojik incelemede rektum kanseri tanısı konan hastalar vardır. 50 yaşına kadar erişkinlerin yarısında bir dönem ortaya çıkmıştır yani kanama, ağrı ve kaşıntı şikayetleri yapmıştır.
Rektum ve anüs anatomisi
Rektum ve anüs anatomisi

Eksternal  (Dış) Hemoroidler

Dentat line nın distalinde bulunur ve üzeri anodermle kaplıdır. Diğer bir deyişle anüs çevresindeki cilt altında gelişir. Anodermin innervasyonu zengin olduğu için dış hemoroidlerin trombozu ciddi ağrıya neden olur. Bu hastalar anüs yakınında çok ağrılı sert bir kitle (genellikle leblebi yada fındık büyüklüğünde) ile doktora başvururlar.

İnternal (İç) Hemoroidler

Dentat line ın proksimalinde bulunur ve üzeri hissiz anorektal mukoza ile kaplıdır. Yani rektumun içindedirler. İç hemoroidler prolabe olur yada kanarlar ve ağrıya neden olmazlar. Ancak büyük ve prolabe iç hemoroidler tromboze olur ve üzerinde nekroz gelişirse yine ciddi ağrıya neden olurlar. Bu süreç ciddi prolapsus, inkarserasyon, strangülasyon sıralamasıyla olur.
İç ve dış hemoroid
Eksternal (Dış) Hemoroidler
Dentat line nın distalinde bulunur ve üzeri anodermle kaplıdır. Diğer bir deyişle anüs çevresindeki cilt altında gelişir. İnternal (İç) Hemoroidler
Dentat line ın proksimalinde bulunur ve üzeri hissiz anorektal mukoza ile kaplıdır. Yani rektumun içindedirler.

İç Hemoroidlerin Sınıflaması

Prolapsus derecesine göre sınıflanır
  • 1. derece hemoroid anal kanaldadırlar, ıkınmakla dentat line ı geçebilir.
  • 2. derece hemoroid anüsten dışarı prolabe olur ama kendiliğinden geri gider.
  • 3. derece hemororid anüsten dışarı çıkar, içeri elle itmek gerekir.
  • 4. derece hemoroid anüsten dışarı çıkar, elle içeri itilemez, strangülasyon riski vardır. Bu evre oldukça ağrılıdır.
Hemoroidin evreleri
İç Hemoroidin evreleri; Prolapsus derecesine göre |1. derece; anal kanaldadırlar, ıkınmakla dentat line ı geçebilir.
| 2; anüsten dışarı prolabe olur ama kendiliğinden geri gider. | 3; anüsten dışarı çıkar, içeri elle itmek gerekir. | 4; anüsten dışarı çıkar, elle içeri itilemez, strangülasyon riski vardır. Bu evre oldukça ağrılıdır.

Kombine İç ve Dış Hemoroidler

Dentat çizginin üzerinde ve altında ata biner gibi hem iç hem dış hemoroidlerin olmasıdır.

Hemoroid Belirtileri >

Kolon , Rektum ve Anüs