Özofageal Manometri

Özofageal manometri ayaktan (outpatient) yapılan bir testtir. Özofagus motilitesi (özofagusun çalışması ile ilgili) ve içindeki basınç değişimlerini gösterir. Özofageal manometri en çok, özofagus motilite bozukluğu tanısını koymak için kullanılır.

Özofageal manometri için, hastanın burnundan 4-5 mm çapında bir basınç probu yerleştirilir (özofagusun içine). Probun yerleştirileceği burun deliğinden lokal anestezik sprey - toz uygulanır. Basınç probu burundan itilirken, hasta yutkunarak yardımcı olur. Bu sırada hasta oturur pozisyonda ve başı öne eğiktir. Tetkik yaklaşık 30 - 40 dakika sürer. Hasta sırtüstü yatarken, hastaya, ucuna pipet bağlı bir enjektörle ara ara su verilir ve yutması istenir. Basınç probu üzerindeki basınç sensörleri ile ölçülen basınçlar bir monitöre aktarılır. Bu sırada monitörde basınç dalgaları görüntülenir ve kaydedilir.

Özofageal Manometri Endikasyonları

  • Disfaji (yutma güçlüğü)
  • Odinofaji (ağrılı yutma)
  • Gastroözofageal reflü
  • Kalp dışı göğüs ağrıları (özellikle özofagus motilite bozukluklarında görülür)
  • Antireflü cerrahi öncesi (örneğin Nissen Fundoplikasyonu)

Özofagus Provokasyon Testleri (Manometri İle Birlikte)

Özofagus manometrisine bazı provakatif manevralar eklenerek, manometrinin tanı koydurucu özelliği güçlendirilebilir. Standart özofagus manometrisine eklenen bu provakatif manevralar şunlardır.